#3354: Biograf-Teatern Göta

lagra -Teatern

Torsdagen d. th. e. m. Söndagen d. 22 Sept. 7,10, 8,10, 9,10, e. m.

Söndagar 4.10, 6.10,7.10, 8.10, 9.10, e. m.

 
   

 

 

 

Kristiania fràn baln. W

   
 

 

   

 .0 ver-.1s VW -
   I:   I  

Vackra naturseenerier.

WN

Filmsnzhet af rang! O

 

 

Enastående sueees öfverallt!

 

med den kända tragediennan   A N l E L  N i hufvudrollen.

Asta Nielsen, som skapat sig ett enastaende världsrykte genom sina glansprestationer inom biegratlen, firar i denna bild sin största triumf. Aldrig har
heller nagot sa till hjärtat gående, sa känslesamt rullats upp pa den hvita duken.

 

Se och nlut sannikonstl Försumma ej ett enastående tillfälle!

 

Hekus! Pekus! Filejekuslfeller Toto har ingen tur.

Herr Toto ar en man, som förföljes af en befangd otur och rakar dar-förd de mest brydsamma (icke minst komiska) situationer. Först råkar han i enad hos
sin hustru, sedan hos svägerskan, hvilket så nedsatter hans eljest glada humör att han skyndar till en restaurant för att få, en tröstare. Men äfven pà restauranten
rakar .han illa ut. Slutligen finner han en marknadsgycklare som utbjuder ett underbart trollmedel. Det ar nagot för mig tanker Toto, som icke glömt den behandling
hans plagoandar låtit honom undergà 0011 köper undermedlet för att hamnas. Trollmedlet skulle dock visa sig ha föga effekt åtminstone hvad hustrun och svagerskan
beträffar. Stackars Toto! i

.WMOOO

 

Barn äga ej nun-ade!

Karlshamn, Oscar Lundborgs tr. 1912

 

WW

 

.09)

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain