#3353: Biograf-Teatern Göta

fån-emma. 1 1 1 1-
L. 4 "ä-x

ffiftff" y; fm,

 14,. 19x3:);;;å

xååxFN-.-.Mf :i f
- - kwålif-SRLEWA

I
I

     

b Måndagen  tt. m. Onsdagen I Jan. 7.10, 8.10, 9.10 em.
I Qnsdag (Nyårsdagen) 4.10, 6.10, 7.19, 8.10, 9.1.9E e.. m. -

  
  
 
  
 
 

 
 

.Owizfxå.w."004;......y.
.g- , En verklig nyhet! ,

. R Ett sfvmfzskt sensatm11,89?sz2:4;wii-älg:II .f - I

 

 

 

"  "é 0 s-------------=--i

 En mn u t  förse n   

O
.
.
C
eller g
O
.
Ö
.

När afgrundsbron rasar

Q

 

 

 

 

 
  

 vä ldsuccés!

:- Fllmsunder. .-

Slutet godt allting godt.
BARN ÄGA EJTILLTRÄDE. "

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain