#3351: Biograf-Teatern Göta

OQOÖOOOOOOOOOOOOOOOOO.

å
å
i
2

  

. Vf

iömgfäf-Teatern Göta

KARLSHAMN

Lördagen fl. 14 och Söndagen d. 15 Dee. 7.10, 8.10, 9.10 em.
Söndag 4.1.0, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10 om.

    

 

 

GREKLAND.

OQOQOOOQOOOÖOOOOOOOO000006:

  DAGBUKEN. ,

En gammal dam, som lever i ett hem för gamla.
får ärva. sitt fornaJ hem efter en avliden bror, till
vilken hon en gång sålt sitt hus för att med den
undfånignzt summan räddat sin son, som anklaga-ts för
en stöld. Åter hemma i sin gamla Våning, går hon
igenom sin dagbok och läser blund annat om sonens
olycka. Då kommer en ung man in i rummet och

faller på knä vid hennes sida. Det är sonen, som nu

...OOQOOOOOOOOOOOO

blivit frikänd ooh skyndat hem till sin gamla. mor.

:Tå-

 

i

Från en stor q
järnvägsstation.

Härliga naturseenerier under resan.

Trumpetaren

av batteriet B. I

En krigshistoria.

Barn äga tillträde.

 

Karlshamn, Oscar Lundborg!! tr. 1912

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain