#3350: Biograf-Teatern Göta

Bibgiaf-Teatern Göta

KARLSHAMN "

Måndagen d. 28 t. 0. m. Onsdagen d. 30 Okt. 7.10, 8.10, 9.10 em.

 

 

Kristiania från ballong.

Blommorna-s drottning.

i :OQOONWOOWQOOOW

o D. t O I
g laman na en.
i En ung grefve uppvaktar primadonnan vid en

teater, men faster sig under sina besök vid en ung,
vid teatern anstalld VVflicka. Primadosnuannebllinnslartz, i
sjuk och besluter röja sin rival ur vag-en. Hon skic-
kar darför sin kammarjungfru att lagga en diamantnàl
i den unga flickans toalettskrin ooh anmäler sedan,
att hon blifvit bestulen. N ålen hittas i toalettskrinet,
ooh den unga flickan anklagas för stölden. Inför
ratten uppdagas emellertid ratta förhållandet, enar
en kamrat till den oskyldigt anklagade sett, huru
nålen insrnusslats i skrinet. Den unga Hiokan Trikan-
nes ooh vinner nu grefvens hand. Primadonnan ooh
hennes kammarjungfrn ater dömas skyldiga.

Wowwee.

M

WONWQWW

l Gösta Berlings
land- .

Vackra na turscen erier.

 

Lille Fritz är ingen dumbom.

Barn äga tillträde.

Karlshamn, Oscar Lundborgaftt. 1912

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain