#3349: Biograf-Teatern Göta

Bieglrfåf-Teatern Göta
1 KARLSHAMN

Torsdagen d. 21 t.0.n1. Söndagen d. 24 Nov. 7.10, 8.10, 9.10 em.
Söndagar 4.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10 em.

 

 

01010XÖXOXOXOXQXNXQXOXOXOXOXQXOXO:
Krigshilder från
Balkantkriget. W

Frivilliga afgà fran Söiia till turkiska gränsen.

Sultanen i Konstantinopel inspekterar de till kriget

afgaende trupperna och tar afsked af dem vid ban-
garden.

OXOX XOXÖXOXOXOXMXQXQXQXOX0101010.

OXOX X X X XOXOXQXOXOXOX

OXOXOXÖXOXOXQX XOX XQXOX

Fiskfångst i- Indien.

Stockholms stads b
slakthns i Vi

på Söder.

 

 

wAsHlNGToN..

Stämman från
skogen.

Petters patent-àskledare.

Petter uppfann en askledare, men som denna var mycket
skrymmande och besvärlig att plasera, åstadkom den mycken
oreda, och när den Iandtligen kom till användning, kom den
askan att sla ned i huset och föranledde allman villervalla.

 

 

 

 

I Barn äga tillträde.

 

Karlshamn, Oscar Lundborgs tr. 1912

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain