#3346_1: Elektro-Biografen_1

Sensationell amerikansk nyhet av det populära märket A, K.

I VAPEN BRÖDERNA I

ELLER DEN TACKSAMMA lNDIANSKAN.

Spännande äventyrsdrama från Vestern, skildrande en konflikt mel-
lan mexikanska rebeller och gränstrupperna.

För att hindra de mexikanska rebellerna från att intränga i landet, sändas
trupper till gränstrakterna. Löjtnanterna Hilton och Frayer få order att rycka
ut. Med tungt hjärta skiljes Frayer från sin hustru och sitt lilla barn och
Hilton måste lova att återföra vännen till dem.

Från första stunden går det dem emot. En ung indianflicka, som behand-
las illa av sina stamförvanter, uppväcker deras medlidande och de taga henne
i försvar.. Vredgade häröver svära rödskinnen att hämnas, och de. bortföra
Frayer i fångenskap till Mexiko.

Den tacksamma indianskan underrättar Hilton härom, och med några sol-
daters hjälp lyckas det honom att befria vännen. För sitt hjältemod belönas
Hilton därigenom, att han blir utnämnd till kapten, och den unga indianskan
finner bett hem hos Frayer, somi har henne att tacka för sitt liv.

Max hatt.

Max är utan gensägelse den elegantaste mannen i Paris. Hans hattar .ha
vunnit ryktbarhetn ,

Max, som gärna vill gifta sig, är inbjuden till middag hos familjen Char-
din, som har en förtjusande dotter. Max, elegans har redan förut tillvunnit
sig damernas i familjen stora beundran, och som anoblesse obligea vill Max
Vnu göra sitt allra bästa för att kunna uppträda riktigt elegant. Efter många
om och mer. anländer han slutligen till familjen Cllardin. Sin ytterst eleganta
hatt vill han ej anförtro i betjäntens vård, utan placerar den på golvet i ett
hörn av salongen. Men det borde han ej ha gjort, ty om en stund kommer
familjens lilla hund och - - - och just när herr jardin sätter sin gästs
hatt på sitt huvud för att riktigt kunna beundra effekten, får hall en dusch
över sig; Tablå!

På föreställningarna vardagar kl.. 6 samt söndag
kl. 2 o. halv 4 e. m. visas i stället för dramat 
I. I I.

"Hans systers felsteg"

Dubbelgångaren.

Synnerligen intressant och spännande skådespel.

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

 

mmmääfåamansnamnnsmnmmmmmumm

 

 

 

maga-

Ebekrao- a

azaziiämnäBEEBBUEEEEEEEE
array i "

ur V

  

BIOGKGFEN åå

lllNKÖPlNGS flbDSTti BlOGRHFTEHTER En
26 REPsLAGT-lRl-:GATAN 26- [Hg

 

 

 

 PROGRAM i 

från och med Torsdagen den 13 Novemller 1913

 

 

 

 

 

VI

.IHIIIHIEEHIHHEHIEHI

 

 

- - - . Första plats o. läktaren 50 öre,
B11] ettprls. Allra ...als 35  f
Tredje plats 25 iire.
Program 5 öre - lllustrerade textböoker 5 öre.

FORESTALLNINGAR: Vardagar kl. Ö, halv 8 o. 9
e. m., SÖn- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, rn.
till nedsatta biljettpriser samt kl. Ö, halv 8 0. 9 e. m.
vanliga biljettpriser.

 j Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å söndags-
II matinéerna.

NOS-IK av förstklassigt militärkapell
Elektro-Biografens bilder
levereras av

   Pathé Fràres

 

 

 

 

 

 

IIIIHIIIIIIIEIIEHEHI

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages