#3345_1: Elektro-Biografen_1

På föreställningarna vardagar kl. 6 samt sönda-
gar kl. 2 och halv 4 e. m. visas i stället för
. i I "I Skärselden" oo

Badet-ten Biarritz.

Från att ha varit en helt liten och obetydlig stad, .har Biarritz tack vare
sitt utomordentliga läge blivit en badort, som med varje år blir alltmera be-
römd. Luften är ren och hälsosam, och det nästan ständigt upprörda havet
bryter sig mot strandens klippor, erbjudande ett storartat skådespel.

.Znaöàzgynnwnzs åàänzni

Indianen Tiger-öga kommer i strid med Svarta Örnen, son till stammens
hövding, och blir dödad. Faon, Tigerögas son, svär att hämnas sin faders
död, och övar sig i skjutning. En dag förföljer han Svarta Ornen och dö-
dar honom med en pil. När indianen dör, kallar han gossen till sig och
giver honom sina insignier som erkänsla för hans tapperhet. Barnet nedläg-
ger på sin faders grav sina segertroféer.

Spännande amerikanskt skådespel.

Stina sin tittterst .så

FörstklassigtI skämtnummer.

Stina har haft åtskilliga platser på sista tiden, men ej lyckats isina före-
havanden. Då kommer hon på den idén att bli tvätterska, ett rent och pro-
pert yrke.

Hon får plats hos en ung gift tvätterska, som har en uppvaktande ka-
valjer. Detta förhållande är ganska ödesdigert för Stina, och hon råkar många
gånger i klistret därför. Vår film visar oss Stinas alla olycksöden på ett så
skrattretande sätt, att det är alldeles omöjligt att hålla sig allvarsam. i

BHIBEEIEBBEBIIEIIIBIIIIIIBIIIIIBIIIISEIIIIIIIII

Som slutnummer på alla föreställningarna visas:

lf. "- diff ONUNGEN

inspekterar trupperna på Ljungbyhed.

   

 

 

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM 

från och med Måndagen den 20 Oktober 1913

 

26 REPSLAGAREGATHN 26 [113

 

 

, Första plats o. läktaren 50 öre,

 IS. Andra plats 35 öre,
Tredje plats 25 öre.
Program 5 öre - lllustr-erade textböcker 5 öre.

FöResrÄLLNlNoAR; vardagar kl. 6, halv s 0. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. Ö, halv 8 o. 9 e. m.
vanliga biljettpriser. -

 Barn-äga tillträde vardagar kl. 6 e. rn. samt å Söndags-
H matmeerna.

.NGSFK av förstklassigt militärkapell

4-4

 

 

iennmnmm

 

 

EIektro-Biografens bilder , 1
av Paths Freres
Vvärldens största Filmsfirma i

 

 

 

 

   

juulunf anamnaiaznnuunnall!

V

fundamen-

   

"11

 

lnmmmnmnnmn

7

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages