#3344_1: Elektro-Biografen_1

V I I l l
lltraltlkhlnclret.

En (lr-äng, (som Iskall rulla en tunna till en bestämd adress7 finner påv
sin väg en väll fylld plånbok. Han går att anmäl-a fyndet på polisvakt-
kontoret, varvid han lämnar lt-nnnan utanför. Llapurée, som strax efter
 fölrloi7 blir av en polis tillslag-d att ta bort sin tunna, emedan :den hind-
rar ytraltlklen. Hellre än att klonllmla i d-elo .med rättvisan tar Lapuréle. tun-
nan med sig 1i tanke att placera den Åen bit längre bror-t, men det, 4lyckas ej,
ty å ter  len vaksalnl polisk-onstaplel framme. Efter låfnga lirrflärdler åter-
vänder slutligen Llapnrée tilll utgångspunkt-en för sin vandring. Tunn-an
rullar ifrån honom och rakt på en polisi och den sta ckars Llapurée blir häk-
Ata-d 1f-ö-.r stöld och mordförsök på polis.

Skonerlskeppets undergång

Storslla-fget och spännande drama.
Regle: American Kinema.
Sklonlerltskleppet: Sanarvitz för i hemlighet en last  dynamit.V Klap-
tenen :anställer lslt-rax före resan av .medlidande en matrols, fClar-ter, som
allmänt anses för :att vara dirinklarle, Denne upptäcker genast vad last

skeppet för loch uppviglar besättningen mot kaptenen. För latt uppehålla

ondningen ombord måste k-aplten-en tagla till hårdhandskarna, men över-
mannals :av Carter och kastas i havet.

lNu börjar ett vilt liv ombord, och inloni kort är hela besättning-en
drucken. I den allmänna oredan 1sl-ålls en lampa omkull, tlammlan -antändler
dynamiten och skeppet exploderar. Hella besättningen lyckas rädda sig
i yland utom Ciarrtler. Men en ung gosse, den loznlkloinlnles son, ror ut i en
bräcklig båt .och lyckats rädda sin fader. I

Fängslande. Oerhört spännande.

Axel Ringvall i =
.- å Elektro-Biografen

OBS.!
AXEL solvl TURIST.

"Söta flickor, var ligger värdshuset-IJ"
4"Det lrggler två nril Krlliltåit".

l"Den- sfom hade en isklall pilsner."
Axel söklelr nattkvlamter.

JHer-rn där vill ha husrmn."

Axel 1 Mrorfleli armar.

"Där ginglo tre Jäntolr.JJ i
Morglonhes tyr. i

"Tyst l"

"=Slknatta, mina barn och vänner!!!

pm-ICUUWHÄQOJOl-l

 

 

Linköping, Östgöta-ens boktryckeri, 1913.

 

:nneer
jiggåiflEEEEEEBEUEEBUEE


"i t

 

EHEBEIEEEHEEEUEHEIäE

 

ELEKTRO- g
BIOGKHFBN åå

lllnllörlnlis äbnsrrl Bloonrlrrr-:llrl-:ll gi
26 REPSLAGAREGATAN 26 i n
- . :l

 

 

 

 

 PROGRAM 

fràn och med Torsdagen den 6 Novemller 1913

 

 

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

- - - , Första plats o. läktaren 50. öre,
BllJCtllpfls. Amlra plats 35 öre,
. . Tredje plats 25 öre.

Program 5 öre - lllugstrerade textböcker 5 öre.

FöREsrÄLLNlNGAR; vardagar kl. 7 och 0. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 7 och 9 e. m.
lvanliga biljettpriser. " i
 sam äga tillträde å söndagsmatinéema.

NOSK av förstklassigt militärkapell

 

 

 

 

Elektro-Bibgrafens bilder , u x .
levereras av  F
världens största Filmsfirma - i P

7 7

 

 

 

IllSlSIIIIIIIIIIIIIIII

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages