#3343_1: Elektro-Biografen_1

. Musselfàngst.

I Normandiet förekomma musslorna på en sträcka av flera kilometer, var-
för en fångst här oftast blir mycket givande. Vid lågvattenståndet samla fis-
karne upp musslorna i stora korgar, men när floden kommer, kunna de ej
fortsätta sitt arbete, utan begiva sig på hemvägen.

Yta: och hans
beundrarimor.

Under ferierna vill Max, att hans lille systerson Erik skall arbeta med
sina skolämnen. Men i stället för att arbeta, hittar Erik på alla möjliga skälm-
stycken, och fäster bl. a. fast en lapp med påföljande påskrift på sin morbrors
rygg: jag älskar Eder, giv mig en kyss.i Jungfrun är den första som faller
offer, därefter grannen, portvaktsfrun, en förbigående dam och många flera.

Max, som begiver sig på väg till sin fästmö finner sig förföljd av en läng rad V

fruntimmer, och det hjälper ej ens, att han stiger upp i en droska, ty hela
raden följer efter; Sålunda anländer Max till sin fästmö. Men denna blir myc-
ket indignerad och skickar ner Max till alla hans beundrarinnor, och den stac-
kars Max står där alldeles oförstående. Slutligen upptäcker fästmön den fast-
satta lappen på Max rygg och, förstående att han är föremål för ett skämt, ro-
par hon honom tillbaka.. Vid åsynen av de förlovades omfamning draga sig
alla damerna tillbaka, ursinniga och med missräkning målad i sina ansikten.

EEZBZIEZJEZEZIE EEEIEZHEEEFÄEZHSF;
EEEMEIZEEEIEEW EIWEMEWEWEWELVÅ

På föreställningarna vardagar kl. 6 samt sönda-
gar kl. 2 och. halv 4 e. m. visas i stället för Y
.l - dramat "Försonade" n

.Indianer och cowboys. I

Spännande indiandrama från "Vilda Västern".

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

 

 

 

WEBB

 

 

 

i. BHZHIB
l[IIIIZISZIHBBZKH]IIEHEBZIKIEE
ill]
i Bil-
 M
r Zl!!
.. ill]
I i Bil
- [Ill
. .. .. ill]
lilNKOPlNGS HbDSTH BIOGRHFTEHTER 
26 REPSLHGÄREGHTHN 26 nu
Ill]

 

 

 

 

4st PROGRAM 

från och med Måndagen den 27 Oktober 1913

 

Kil-IIIHEIIIIIIIIIIII

 

 

- - - . Första plats o. läktaren 50 öre,
Biljettpris. Anm pia.- 35 
Tredje plats 25 öre.
Program 5 öre - lllustrerade textböcker 5 öre.

FÖRESTÄ LNINGAR: Vardagar kl. 6, halv 8 o. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, rn.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 0. 9"e. m.

vanliga biljettpriser.
 Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å Söndags-
u matinéerna.

MUSIK av förstklassigt militärkapell
Elektro-Biografens bilder y f 1
världenslezåirlzif?Ijiilmsfirma  

V Z

 

 

 

 

EIIIISIIIIHIIII!!

 

 

 

I!

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages