#3342_2: Elektro-Biografen_1

Program

ir. o. m. Torsdagen den 27 November 19t3.

MUSIK

 FLODEN EURE.

Häntförandfe niaitiursiceneirlier å kolorerad konstmm.

é En vafker lilun fillth "Krukisen".

En intressant bild tillhörande Paithé Fràres vetenskapliga serie.
p :
Skådespel i två avdelningar.

EE EF:

I huvudrollen ERNiA MORENA. En ny stjärna på filmkonstens
- him-mel. i

 

 

35: HF HBF 

 

Historien oim en ung flicka av .god familj. .som -för en egend-omlig
dubbfbelt-illvaro. Ena stunden .gör hon les .honneurs i sitt rika eleganta
hem, d-en andra är hon .modell hos en berömd målare, och kring dessa
båda polen gruppera .sig händelserna i denna livful-llt loch väl tecknade

" historia. Som det rika. komnlerserådets dotter är hon skyddad mot allt,

men .som modellen vi Robert Ricdlers .aifelier h-on utsatt för alla f-nestelse-r;
. karl-eken och det varma blodet vid -17 år tal-a högt. Så. kommer kata-
strofen. Hennes dubbelspe-l avslöjas för fadern, som förskjuter henne och
för den man hon älskar, .som ystöt-er hen-ne bort. Ett ögonblioks svaghet
har k-ostat- yhenne allt. och för den bortskämda. lförnänna fungia flickan
följ-er en lång period av den bittinavste :flöröchnjukels-e, umbär-anden :och
nöd, tills hon. en dag hittats på gatan, .medvetslös :av hunger, av den
man.. som ännu älskar henne, och återskànikes tiil-l livet och lyckan.

 

 

 

 

01.5

97

r,

O)

 

 

21.
2-2.

24.
216: .
asf
2.9.
ao.
I) .
3:2.
34.
i)1 .
37.
as.
39.
41.

Innehållsförteckning :
F ÖRSFTA AV DEL NINGiEuY .

Koimamelister-rådet .Har-tvigs dot-ter Melitta iir trött på det lugna och
regelbundna liv hon lför. : , .

Aannonsen: "En ung kvinna med utt-rycksfullt ansikte .sökes som

i modell till ett sfinXhuvud Robert Riidller.H

Målanefns annons besvaras av .många modeller.

Valet. .

Modellen Lot-ta lSnnitt, som i ysjälva verket är frö-ken Melitta Hiartvig.

Fjorton dagar .senare V

Modellens egendomliga skönhet har :gjort ett djupt intryck på
Robert .

Kä-rleksf örkla ringen.

Den första kyssen.

Roberts fader vill giiftla fbort sin son.

1Robert lanförtrlor sig ål; .sin vän.

"Jag älskar min modell och vill ioke gifta .mig :med någon annan."

"JNlåväL  .sikiall visa dig, vad din .mode-ll  för en.H

Fre-stel s-en .

I nöj esetabli-ssementet Olympia .

lEn yrande baccfhant.

Roberts förtvivlan. I

Robert ble-sluttar  fiör tatt glöznnma gifta sig med den hans far valt.

I konliners-erfådet Hiartvigs hem.

"Jag har en. gräslig [huvudvärk -ooh lvkan icke mottaga någon i dag.H

ANDRA AVDEBNLNGEN.

Besöket.

Roberts fader anhåller om fröken tHartvigsf hand för sin son.

En Ihapen friare. Å i

"Ni tmisst-aiger er, .min herre,  ihar inte träffat er förut."

Åter i ateljén.

"Är ni fröken låhartvirg eller  ni Lotta Smritt få"

Robert anar dubbelspe-let. v

Det svarba tafitsbandet. I

.Avslöj ad.

Fönskjuten av 1sin far, lämnar Melitta hemmet.

Dystra dagar.

Ett halvt år senare. .

För :att förtjäna sitt uppehålle sjung-er iMeliitta på värdshus.

Ultvisslad l

Fiallet utför.

.Robert kan ej glömma Melitta.

Eiftenspaningarna.

Sanslös av hunger.

Flunnen l.

I Roberts hem. I I

"Livet har Pgi-aokat. mig. Jag älskar dig. :men är ovärdig din kärlek.
Sök icke efter mig! Ännu ett ögonblick och alltV  förbi. Lev
 ! t  . , I,

Försvunnen och lännu en gång återfunnen.

Lyckans sol går upp efter mörka moln.

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages