#3342_1: Elektro-Biografen_1

I .EBBEEEEKI

 

 

EE Syskonenv Milanos E

l-Deissa nrtistens skicklighet på stflltiråtllslinun övvergår onekligen allt
vad som torn-t vistats i. y(len VVägen, något som Vår publik tror-:le Vom (len
första :att niedgiva.
Filmen är vackert 1lmlorenewl.

Doktorns sTnlna byxor.

Doktor Gibihs kallas till en patient och skyndar sig att ålka elit. På
väg-en blåser hane .hatt i en tlofl, :och han skyndar neel till stranden och
tur av  byxorna för att vadra ut i floden. Vinter .tiden passar ven lands"-
väglsriclclarfe påY att ta eloktorns byxor oc-h aTliägsnar  hastigt, liåicninernele
(l-oktorn i en (len nrest kritiska situation. AV åktilten gör I:liolktorn ett
-pnr ini-piiovieernele byxor och lfrker därpå till sin patient, för vilken han
henätiter sitt niissöelie. Hon tår -nn låna ett por byxor. i vile två sådana
som han bekvämt kunnat få plats.

På h-einivägen möter hon en kvinnlig bekant. som thvivit tostsitt-antle
inetl sin bil-påb ett ler-tigt 1ställ-e en" vägen. Doktorn erbjuder sig att heten
över henne i 1sin Vagn -nren hörelian är honom för tung och hålet-n. tlaällo
plncleslk" i .sinne-teen. I

Vred och npphregt grätlnr ålen unga flickan upp doktor Gibhs rik-

 

es än amma
mmummmmmanmannmnmm

 

 

 

 

 

V.från och med Torsdagen den 27 November 1913 A:

Å tigt grundligt och onrtnln-r. att hon hatar honom. ; Ätten hotet har 
långt till kärlek ooh lhistorien onn (toktorns -stnrlnn byxor slutar :nrefl ett
01. , I i.
O it t efijnlal . i I!

Ur nybyggarnias strider med rördekinnen.

-- f eller En konflikt mellan in-
Overfanen av lndlaner dianer och nybyggare.

Spännande drama inopelatralv A. Bis dädsfföria-ktanide cowboysitrulpp.

När (le första invandrarna i kuravanen (ln-ago över slättilnndet, får
en föl-.post sikte på ett iinlinnlfäiger. Han återvänder omedelbart för :1 tt
underrätta sitt tolk folni :len överhängande tnrnn. Karavanens :medlem-
..innr, som just slagit läger. lämna platsen och fly und-an  slät-terna.
En :rv ryttarna tager len :innan väg än tele övriga. för att föra indianerna
på falskt .Spår och nnlän-:l-er till sin "irancho". där han  hjälp. Skynd-
sanrt ilnr han till Sina helägrintle lkamrater och lyckas efter en het strirl
att fheifnie dem .från rötlskinnen.

LYCKAN LER. -

På tamiljetöreställningarnax söndag kl. 2 och
halv 4 e. m. samt vardagar lkl. 6 e. m. visas i
stället för skådespelet "På villovägar"

 

 

Succésdrama från 
"Vitagraph"."

 

 

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

 

IIIIIIIIIIIIIIEHEIE

 

 

i . . " - , Första plats 0.7läktaren 50 öre,
  VAndre] plats 35 öre,
- Tredje plats 25 öre.

Program 5 öre - lllustrerade texthöckerrä öre.

FÖRESTÄLLNINGAR; vardagar kl. o., halv e 0. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 o. 9 e. m.

vanliga. biljettpriser.

,  Barn ägabemräde vardagar kl.P 6 e. m. Same å söndags-
n matinéerna.

mosm av förstklassig-t militärkapen

Pet ie Freres 

 

 

 

Elektro-Biografens bilder
levereras av
världens största Filmsfirma

 

 

 

mmmmmmmmnumu

:nunnor

I

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages