#3341_1: Elektro-Biografen_1

På föreställningarna vardagar kl. 6 samt sönda- . i
V gar kl.VV 2 och halv e. m. visas i stället för x
u I I u

i "Den :dygdige i Petter"

TimmetltlainstlÄSHIH- I "  Elf-WRG"   " S 
Fr barnens skull. f f BIOGRHFBNE

nnkörtnes yFinns;an Bioennrrenfren W
X 26 REPsLAeAREeATAN 26 BV

o PROGRAM får
från och-med Fredagen den 24 Oktober 1913

q : . . .
i - - i -d , Första plats o. läktaren 50 öre,
Biljettpns. Andra plats 35 
. Tredje plats 25 öre.
1Program 5 öre I- lllustrerade textböcker 5 öre.

VFÖRESTIÄLLNINGAR: Vardagar kl. Ö, halv 8 o. 9
L e. rn., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 eI km.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 0. 9 e. m.
.vanliga biljettpriser. 1
 Barn äga tillträde vardagar kl, 6 e. m. samt å Söndags-
u matinéerna.

MUSIK av iörstklassigt militärkapell

Elektro-Biografens bilder y i
Ä av Pathe Frans
världens största FilmsflrmaP i

7

 

 

 

 

Spännande indiandrama.

Vita duvan, Djärve Vargens hustru, träffar Ornnäbb, vilken älskat henne i tysthet. v
Djärve Vargen tror sig vara Åbedragen och heder hövdingen straffa de skyldiga. Båda
dömes till döden. De sammanbindas och kastas i en otät kanot att dränkas. -

På natten kunna Vita Duvans två små barn ej sova av oro för sin mor, varför
de begiva sig ut att söka efter henne. De finna rätt spår och upphinna kanoten, som
fastnat vid ett uppskjutet träd, Åi sista ögonblicket för att rädda den älskade modern.

För barnensvskull lovar Djärve Vargen att förlåta, och de små återfå sin mor.

 

 

 

...nunnan-lillinnnlllnlllll-l..Insulin-lllulllullllll-
Som slutnummer på alla .föreställningarna visas:

lll [lll lll lVllllll lill Il lllllllll.

Frankrike är rikt på vackra platser, men ingen kan jämföras med de trakter vår
film för oss igenom. järnvägen, som förbinder dessa båda platser, är, även den, ett
sevärt konstverk. Som en orm, slingrande sig mellan berg-topparna och på broar, fö-
rande över strida strömmar, är den ett vackert prov på vad människans intelligens och
djärvhet kan åstadkomma Kinematograferade från tåget i full gång, giva dessa bilder
den illusionen, att mansjälv i verklighet genomreser -dessa härliga nejder..

Några apor. =

Coco, Kaki, Moussa och Karolina äro fyra små apor.I som finna buren alltför
trång. De lyckas öppna dörren och stå så mitt ute i den härliga världen. En frukt-
kammare tilldrager sig först deras uppmärksamhet, och först sedan de noggrannt
plundrat den, gå de ut till vidare äventyr. Coco hittar en gräddbakelse och börjar
kalasa, och när Moussa ser på alltför begärligt, torkar han henne om näsan med grädden.

v En hönsgård tilldrager sig därpå deras uppmärksamhet, men hönsmamma försvarar
så modigt ingången till kyckling-buren att aporna maste taga till flykten. Genom ett
fönster lyckasnde sedan förpassa sig in i ett herrurn, där särskilt rökbordet lockar dem
Voch vi få sej-huru de intresserat undersöka en pipa och en tändsticksask. Ett buller
från angränsande rum skrämmer dem, och de fly ut genom ett fönster. l trädgården
få de tag i en orm med järnhuvud. wDe lvilja leka med den, men fly förskräckta, ty
ormen sprutar på dem en otäck vätska Karoline räknar emellertid ut, att det endast
är en vattenslang och vill visa dem, hur man bär sig åt med en sådan. Men även
hon flyr, ty knappast har hon rört vid skruven, förrän hon får en kraftig dusch över sig.

   

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:nunnnnnnnnnnnnnmnn
Innsnnnnnnnmmnmnnnnn

 

 

 

 

Linköping, ostgötens boka-yttrat, 1913.

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages