#3339_1: Elektro-Biografen_1

I En tacksam-hund.

Bobs hund är sin herre stor tack skyldig, emedan han genom honom
blivit befriad från arrest. Förföljda av poliserna, springa Bob och hans hund

allt .vad tygen hålla, och för att visa sin tacksamhet beskyddar hunden Bobs"

flykt. Än rycker han undan en stege, på vilka poliserna måste klättra upp
för att förfölja dem, än spärrar han vägen för dem. Slutligen hoppar Bob
med sin hund upp i en ballong och de förföljande poliserna få stå där med
lång näsa. -

Komisk.

EEZBZIEZEZIEZIE EEEEZIIEEEZIEZIIÅ!
EPAEIZEIZEFÄEWJEW EIWEIEEWEWEWEIVA

På föreställningarna vardagar kl. Ösamt söndag
"B I kl. 2 o, halv 4 e. m. visas i stället för dramat
.1 "Trettio år ur en spelares levnad" u
WS är lg HUHIS il B.
Storslaget äventyrsdrama.
skaffat hjälp av cow-boys och india-
nerna ha flytt.
Först när man åter börjar lugna
sig, märker .man lille Olles försvin-

nande, modern är utom sig av för-

tvivlan, och man söker överallt, men
förgäves.

Under sin lek i skogen bli två små
bröder, Sven och Olle, skrämda av
en flock indianer. Sven skyndar ge-
nast för att skaffa hjälp, medan lille
Olle gömmer sig i en stor ihålig
trädstam och somnar.

Skogsarbetarne återkomma efter sin
middagstimme Och börja såga av i
stammen. Men Guds hand hålles Lyckligtvis återföres barnet snart
skyddande över det sovande bar-. av skogsarbetarne till föräldrarna,
net, och sågen vidrör det lilla blon- vilka blott äro allt för lyckliga öv-
da huvuden utan att skada ens ett ver att deras gosse på ett så under-
hårstrå. - Under tiden har lille Sven bart sätt undgått döden.

Den Vskälmalttiga lilla Tyra.

 

 

Tigerklorna.

Amerikansk scenisk konst.

 

Linköping, Östgötens boktryekeri, 1913.

 

 

 

 

1  EBBZIEIZEIZKI
 BU ill] HEBEEEBZI

 

 

 

BIOGKGFBN

blNKÖPlNGS flbDSTfl BIOGRHFTEGTER
26 REPSLÄGHREGHTHN 26

EBEEEB
:IEEZIKIIZ

 

 

 

 PROGRAM 

från och med Måndagen den 3 Nouemlier 1913

 

W

 

IIEIIIIIIIIIEIEHIII

rI

 

 

Första plats o. läktaren 50 öre,
Andra plats 35 öre,

 ettpfls. Tredje plats 25 öre-

lllustrerade textböcker 5 öre.

 

 

Program 5 öre -

FORESTALLNINGAR: Vardagar kl. Ö, halv 8 o. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv14 eI m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 o. 9 e. m.
vanliga biljettpriser.

 matinéerna.

MUSIK av förstklassigt militärkapell
Elektro-Biografens bilder
levereras av .

   Pathé Fràres

 

 

Barn äga tillträde vardavgartkl. 6 e. m. samt å Söndags- .

 

 

l .7

IIIIIIIIIIIIIEIIIIII

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages