#3338_2: Elektro-Biografen_1

MUSIK .

1- Nyaste Pathé-dournalen.
- De senaste varldshändelserna i bilder. b

2 Naturkolorering från Pathé Freres.

I Från Pden franska badorten
" Tronville.

I Denna berömda badort är med sina mjuka, fina sandstränder den mest
hänförande plats man kan tänka sig. Belägen i den härliga normandiska na-
turen och omgiven av pittoreska villor och blommande trädgårdar, är den utan
tvivel den mest populära badorten i Frankrike.

Häntörande natiirscenerier. Konsttotograiering.

3- Gowboysdrama utgivet av världsiirman
q American Kinema.

Spännande. Cewboyliv.

en lille hjälten.

En episod ur det äventyrliga cowboylivet.

Överste Greeleyls cowboys, som ej erhållit begärd löneförhöjning, börja
sträjka den dag, som en hop kreatur skall forslas till stationen. - Sårad av
k de sträjkande skickar ranchmannen sina båda barn till domaren Brawley för att
begära hjälp. Efter att till denne ha överlämnat faderns brev, göra sig bar-
nen redo att forsla iväg kreaturen. När de sträjkande se deras plan, taga de
batnen tillfånga. Bud, som endast är 6 år, är emellertid redan skicklig skytt.
Han lyckas fråntaga en cowboys hans revolver och sårar honom dödligt. Hål-

 

lande de övriga på avstånd med revolvern, tager han till flykten med sin syster.,

De sträjkande följa efter: men barnen försvara sig modigt. Deras ställning är
.dock synnerligen vansklig, och trots sitt mod hade de ej länge kunnat för-
svara sig.y och sin räddning hade de i sista instansen domaren Brawley att
tacka för. N

Storslaget. . äventyrligt.

 

I l

 

 

 

 

-Ii

 

4.

KVS

Säsongens första heltimmes lustspel:

ka Susanna

l huvudrollerna den dråplige

M. Princeoch Mme Gabrielle lange.

Ovriga roller innewhavas av Frankrikes

.w :e

H .
OSWNGQPW

H
fc!-L

i-i-A-l
5-5le

16.
17.
18.

19.
20.

l :sta akten.
ttogdemönstz-et".

I Petters hem.

Petters fader har utdelat ett
(lygdepris.

Petter är en olydig son.

En stilla fönster-flirt.

.L Dygdemönstret. 0"

Mötet planeras.

Alexis tillträder sin tjänst.

Petter vill viggayav sin fader. ,

LäNäfnä., min son."

Tanten är lika obeveklig.
Kärleken  nppfimiingsrik.
Tanten anställer en ny hov-
mästare.

Den gamle Adam.

Pappan stämmer även mötte.
I.I nervös väntan.

Antligen.

 samma. hotell.

Den nye liovmästaren är ky-
pare på hotellet.

En fin matsedel.

Petter i knipa.

 

 

- H förnämsta komiska förmågor. - -

2zdra akten.
Sådan fader - sådan son.

Glädjen  högt. i tak, i
Uppgörelsens svåra ögonblick.
Ett överraskande samman-
träffande.

vnHimmel! Mitt dygdeprislin
Pappan är medgörlig. .
flllera champagne.

Alexis tillträder sin tjänst.
Pappa har kopparslagare.
Den lydige sonen återvänder
hem något sent Och upprymd.
10. En ordningsälskande ung man.
ll. En komplett.

12. En orolig frukost.

13. Den Låtrogneu tjänaren.

14. Kläderna skvallra. i

lö. Inför Pontins Pilatns.

.w wre

wwämwe

.16. Biljetten i fönstret.

17. Petter börjar åter draga andan.

18. Petter förlovar sig.

19. Alexis vill .ha ett ord medi
laget, men blir skändligen ut-
sparkad.

20. Lycklige Petter.

eägäääåä-

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages