#3338_1: Elektro-Biografen_1

l I I q " I 47ll
i Halvtimmes-skådespelet

  Ärahspionen

I Drama i l akt.

gar kl. 2 och halv 4 e. m. visas i stället för

! På föreställningarna vardagar kl. 6 samt sönda-
u "Kyska Susanna" det charmanta

-Kapten Bernhard kallas att infinna sig vid förposten vid Sidi-Ferruch, samtidigt
som hans Vblivande måg, löjtnant Ormesson får samma order. - Gilberte Benard,
som av sin fader lämnats kvar i Alger, beslutar sig för att trotsa den faderliga viljan
och gå ut i kriget. Den ungaO flickan som är uppfostrad som en amerikanska och
som ständigt fört ett naturligt liv, delar i fält officerarnas tält och måltider och upp-
för sig alldeles som en soldat. - Emellertid. förbereda araberna ett överfall på för-
posten. En av dem, som skickats ut som spion, råkar ialla från en höjd och är nära
att falla ned i en gapande avgrund, då han räddas av löjtnant Ormesson. Den tack-
samme spionen avslöjar nu för löjtnanten sina trosvänners planer. - Men den olyck-
lige araben får med sitt liv plikta för sitt förräderi, medan man i det franska lägret
firar segern för fransmännen. i

Spännande äventyrsdrama.

5- En resa från MOPGY till 

S:t Laurent

Frankrike är rikt på vackra platser, men ingen kan jämföras med de trakter
vår film för oss igenom. järnvägen, som förbinder dessa båda platser, är. även den,
ett sevärt konstverk. Som en orm, slingrande sig mellan bergtopparna och på broar,
förande över strida strömmar, är den ett vackert prov pa vad människans intelligens
och djärvhet kan åstadkomma. Kinematograterade från tåget i full gång, giva dessa
bilder den-illusionen, att man själv i verkligheten genomreser dessa härliga .nejder.

6- August som lärare i i
gott uppförande.

August är förälskad i en jungfru och är nära att bli tagen på bar gärning av
frun i huset. För att ej råka illa ut, låtsas han vara dotter-ns i huset nye lärare i
gott uppförande. ,

Colette, som snart skall gifta sig, är mycket blyg och tillbakadragen. August
tager sin roll på allvar, och eleven gör snart sin lärare all heder. I

Resultatet, av undervisningen tilltalar emellertid ej Collettes föräldrar, vilka av- -
skeda läraren. 1

 

 

 

 

Linköping, Östgötens boktryekeri, 1913.

 

 

  
 

 

"smmnuunnummnumnn
"unnmunnlunnnnnn

 

beKrRo- a
: signerat-"BN a

LINKÖPINGS ännsra Bioenarrerrree W
26 REPsLAGAREGATAN 26 I gg

W.. G.

 

 

 

 

får .PROGRAM "i"

från och med Måndagenl den 22" September 1913

 

 

xmen!!!

nunnnnnmnene

 

 

- -V i f , .Första plats o. läktaren 50 öre,
B1ljettpris. Andra plats 35 
k i Tredje plats 25 öre.

Program 5 öre - lllustrerade, textböcker 5 öre.

FÖRVESTÄLLNINGAR: Vardagar kl. Ö, halv 8 o. C)P
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. Ö, halv 8,0. 9 e. m.

vanliga biljettpriser.
 Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. in. samt å Söndags-
-I matinéerna.

" NOSHK av förstklassigt musikkapéli

 

 

funnen

  

 

 

 

Elektro-Biografens bilder I v q . i
Ievererasav  
världens största Filmsfirma-

 

 

 

h:mnmmmmnnnnnn

I

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages