#3335_1: Elektro-Biografen_1

i Den lille fredsstiftaren.

Charmant amerikanskt lustspel av det Välkända märket A. B.

till

 

[lill

På familjeföreställningarna Annandagen kl. 2 o.
halv 4 e. m. samt vardagar-kl. 6 e. m. visas i
stället för dramat "Den stora bankkraschen"

Nyhet från Nordisk Films Comp

ELBE.

En resa från Dresden till Spandau, en färd genom några av Tysklands vack-
raste och mest intressanta trakter.

I skogens djup. i

jägaren Bower bor tillsammans med sin hustru och sin lilla dotter mitt
inne i en av Amerikas stora skogar. En dag medan han är ute i skogen, fin-
ner han en indian, som fallit ned från ett träd. Han tager hem honom och
giver honom. en omsorgsfull vård. lndianen fattar sedan en rörande hängi-
venhet för sina välgörare och får sedan även tillfälle att gottgöra de vitas vänlighet.

Indianens fader har beslutat förstöra jägarens hydda och döda dess inne-
vånare. Men den unge indianen får i tid reda på anslaget och skyndar till
hyddan för att varna sina välgörare. Bower har emellertid rest till staden för
att sälja sitt pälsverk och hans hustru och dotter äro ensamma hemma. Den
unge indianen hjälper dem att fly i en kanot och för att leda dem på fel spår
stänger han in sig i hyddan och försvarar den mot angriparne. Dessa antända
slutligen hyddan och indianen nmkommer bland lågorna. Men Bower och
hans familj äro räddade tack vare indianens tacksamhet. I

o DuPle soMmARREsA. o

Dupin skulle så rysligt gärna velat tillbringa sina ferier vid havet men
hans kassa var tyvärr ej så stark att den tillät något dylikt. Då får han plöts-
ligt en idé. Han går förbi en järnhandel där men skyltar med badbaljor..
Han tager en av dem utan vidare med sig hem, packar ned sina tillhörighe-
ter i denna och binderfast badbaljan vid en automobil, som han vet skallgå
till havskusten. Själv placerar han sig som kapten i badbaljan. Han kommer
lyckligt ut till badorten, men där ser den dygdige Dupin att män Och kvinnor
bada med varandra. Detta vill Dupin ej finna sig i utan fyller sin badbalja
med vatten och badar bredvid stranden. Byns polisbevakning sammanträder
och finner Dupins badning bredvid stranden vara ytterst samhällsvådlig. Då
han ej godvilligt vill bada i havet, bära de både honom och badbaljan inför
domaren. Dupin låter emellertid såväl domare som polis få en känning av
att han varit i det våta elementet och nästa gång lär väl polisen betänka sig
två gånger innan de förbjuda Dupin att bada bredvid vattnet.

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

 

 

 

 

nummauäw

 
  

EEEKIIZIIZIKIZIKIIZ SERIE

 

:IEEE "g-Vliklå

 

BliEKTRO-

Specialteaier för Pathé Freres och Nordisk Films Gompanis

BIOGRHFBN I

världsbekanla filmer.
26 REPsLAGAREG-HTHN 26

 

 

BZ]
EE

 

 PROGRAM 

fràn och med Måndagen den 22 Decemlier 1913

 

 

mmmmmmmmnnnnmmmnmnnm

 

 

- - - - . Första plats o. läktaren 59 öre,
B11] Cttpfls. Andra plats 35 öre,

Tredje plats 25 öre.
Program 5 öre - lllnstrerade textböcker 5 öre.

FORESTALLNINGAR: Vardagar kl. 6, halv 8 o. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. Ö, halv 8 o. 9 e. m.
vanliga biljettpriser.

 j Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å Söndags-
n matinéerna.

NOSHK av förstklassigt militärkapell
 innehar i-:NsAMRÄTT rön LIN.

KÖPING att visa världens stör-
sta filmsfirmas, Pathé Freres, alla storartade nyheter samt dessutom samtliga
filmer utgivna av Nordisk Films Compani, däribland Betty Nansen-, Psilander-
och Rita Sacchetto-filmerna, allt världens främsta märken.

 

 

 

 

 

 

lmmnmmmmnmnmnmmnmmmm

 

lill!!!

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages