#3332_1: Cirkus-Biografen_1

MUSIK.

1" Nyaste Paihé-dournalen.

De senaste oärldshändelserna i bilder.

PARIS. En nautisk fest, i vilken flera skickliga dykare deltogo. - REIMS. In-
geniörsoldater i arbete vid fortet Brimont. "- NEW JERSEY, U. S. A En vattenfest.
- MOSKYWA. General Joffres mottagande vid fästningen Petropaolovsk. f WASHINCI-
TON. Ett par oerhört djärva manövrar med automobiler. - MILANO. Efter en
sammankomst tåga de strejkande genom staden. - GENEVE. Aviatören Scoffier föll
ned i Geneve-sjön. Hans passagerare räddades med knapp nöd. - PALERMO. Sjuk-
vårdsfartyget sRegina Margheritas medförande sjuka soldater från Tripolis. - VILLA-
COUBLAY. Kommendanten Felix anläder från England i ett biplan av fullständigt
ny typ. - RAFAEL, Kalifornien.. En stor eldsvåda har härjat skogen vid Mont Tamal-
pais. Stora hotellet nedbrann i grund.

2- Gemensamhetsbaden vid Furusund

Samt

Den stora Bellmansfesten

Gharinant upptagen bildserie från det vackra Furusund. Mnuopolbild för Cirkus-Biografen.

13. Ge värskuåans lopp-

Några för ögat på grund av sitt hastiga Iförlopp icke uppfattbara
rörelser klarlagda i sina tidsmoment med kinemato-
grafiens tillhjälp.

Vissa kroppars förflyttning sker med en sådan hastighet, att vårt öga ej kan
uppfatta dess olika faser annat än med kinematografens tillhjälp. i

Vi vilja till en början taga några naturliga fenomen, hos vilka vi endast kunna
konstatera början och slutet t. ex. en springbrunnsstråle, på vilken i ett givet ögon-
blick en liten kula placeras. Tack vare de 12,000 fotografier i sekunden, som kinema-
tografiskt kunna upptagas, äro vi i tillfälle att 100 gånger långsammare än i verklig-
heten förevisa exemplet med vattenstrålen och kulan.

Vi se, hur vattenstrå-len ändrar form, när kulan placeras på dess topp.
Vidare få vi se, hur en kula under inflytande av krutgasen framslungas ur en böss-
pipa med en hastighet av 60 meter i sekunden. Gevärskulan träffar den lilla på vat-
tenstrålen dansande kulan, vilken därvid faller ned, medan vattenstrålen antager sitt
ursprungliga utseende. Gevärskulan träffar den andra från vänster och slungar den
ur sitt läge, varvid vattensträlen återtager sitt ursprungliga utseende under vissa egen-
domliga vågformiga rörelser. Gevärs kulan har förfelat sitt mål och avklipper vatten-
strålen under kulan; denna, som icke längre har något stöd, faller därvid ner.

Slutligen få vi se, hur en gevärskula träffar och sönderspränger ett piphuvud.

Filmen är alltigenom både intressant och roande.

4- I LEHIVIANN SOM ÅKROBAT. I
Komisk akrobatakt.

Vid åsynen av en smidig och graciös ekvilibrist känner Lehman sig boren till
samma kall. Så fort han kommer hem börjar han sina övningar, vilka sannerligen ej
äro till fromma för hans möblemang. När han slutligen fördärvat allt sitt lösöre, an-
ser han sig tillräckligt skicklig att ge sin första föreställning.

Med enastående behag ger han sig ut på den spända linan, men ett enda språng
förpassar honom ända upp till taksparrarna, där han till den gapande publikens för-
våning tycks stanna. Men han kommer snart nerramlande igen; och den förskräckta
publiken tar till fötter.

 

 

 

5- Heltimmesskådespelet

En   kvi n n a 
Ii d  I   e.

Modernt sede- och deieldirdrama i 2 akter
och oil avdelningar.

Säsongens mäsi spännande och medryckande skådespel.
I-huivudrolien Italiens förnämsta
sceniska förmågor.

I I i

 

 

Anklagad för en mystisk stöld kan den unge man-
nen rädda sig genom att bevisa sitt alibi. Men i sam-
ma ögonblick skulle en kvinnas heder bliva svärtad
och som en Aman av ära tiger han. Snaran drages hop
allt hårdare, ingen liusning synes mera iör honom,
menK in i det sista är han än ståndaktig. Hellre oskyl-
digt i döden, än rädda sig på bekostnad av en kvinnas
heder! Men rättvisan vakar. Ett fingeravtryck röjer
den verklige tiuven och på tröskeln till fängelset och
vanäran ryckes den oskyldigt misstänkte tillbaka till
livet och kärleken. . "

 

 

 

 

 

 

 

lllustrerade textböcker till detta märkliga, enastående heltim-
messkådespel som ej får Visas för barn under 15 år tillhanda-
hållas för ett pris av 5 öre.

Information

Title:
Cirkus-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages