#3327: Biograf Olympia

i iaasnoienei

i Falkenberg
rekommenderar sina nyrestaurerade
 Café, - - 
i Binaroa li
 Matsalar. 

 

 

 

 

 

 

l l
o

Fru GERDA OLSON.

lnnehaivare:

 

 

Hvar ooh on som önskar ottvaokort
: ooh stilfullt hem, :

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

I Möbler I-

i stiltulla mönster.
H.- Stilar efter beställarens eget val.
Ritningar och kostnadsförslag fritt. .IE
B. J. LINDENs Möbei- och
Likkistfabrik. ,

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128.

 

 

 

 

 

 

 

 

kinntoiilor,
Plyschtoiilor,
Stramaljtoiilor. -
Filtskor Liiänåoriälåel.Oäälnaiifsiåiiål
inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoaffär,

Stora Nygatan.

QE

Till billiga priser blifva
reparationer fort färdiga.

 

 

 

Hilma iranlziolis
Modoailär

rekommenderas.

Stort sorteradt lager.
Billiga. priser.

 

 

 

Moderna varor.

 

Trädgårdsmästare =

C.. Eskilsson,

Falkenberg.

Grönsakshandel.
Bindning af Kransar & 
Buketter alla årstider. 

w Stort urval af Krukväxter
 från nyanlagda drifhus.

RIKSTELEFON 120.

 

 

EUSL WtSlllllllilN.

FALKENBERG.
I Specialité:
Angrostaolt Caffe.

Lager af

Syolfrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, fikon
m. m.

 

 

 

 

Am. Äpplen, Lök m. m.

 
  
  
   

Urmakeri di Urhandel,
Falkenberg, i

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

Herr- 81 Damur

i guld och silfver.
Stort lager af
Goda Glasögon & Pincenez.

llilllli

.inst Sjololos-

t. MALMERENS

 

 

 

MUBELAFFÄH

FALKENBERG.

lllllllll.

 

 

"gl "LSXIH

LO.
r-l
E-i
02
M
H
Då

 

 

8-10 8-10

nyb etsprogram !
Torsdag Fredag Lördag Söndag

8-10 6-10

Heltimmasskàdespelet

Q isla klim-

 

Ett gripande brottstycke ur lifvet, fint kolorerad
i 3 afdelningar af G. de MORTHON.

Bilden framställer i en mängd spännande situationer huru en man, Per Grener,insnärjd

i en tjusande kvinnas garn, glömmer sin tro, sin pliktI ia allt.

Straffet härför låter dock

icke vänta på sig, man får se huru den trolöse bringas till förtviflans brant, och icke
blott han utan jämväl en annans lycka och lif förspilles för tjuserskans skull. Men kärleken
som förlåter allt gör, att slutet för Greners del bli?- godt.

Glänsande iseensättning ! 2!
Handlingen tilldrager sig i Spanien i våra dagar.
W OBS! Ny för året. m
Extrabild:

Lehman som domare.
Kemisk seen af ANDRE DEED.
i Ej fön barn.

Torsdag
7-8

Fredag
i 7-8

Familjföreställning

Lördag
6-8.

1) l Holland Vallendam, naturscenerier.
2) En rökares afhållsamhetslöfte, lustspel.

3) Legenden om ödeslon, indianskàdespel.
4) Skämtbild ai Lehman.

088.! För familjföreställningen gälla följande

låga biljeltpriser :

Äldre "å alla platser

25 äre, barn 10 äre.

 

STORT LAGER AF

LIKKISTOR

i alla storlekar och prislägen;,,större kistor
från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran-
sar, Band, Saepningar, Garneringar, Bjud-
ningsbiljetter, Sorgvisitkort m. m.

085.! Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser.

B.  Lindéns Likkistaffär,

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128.

 

 

ilarl ll. Petterssons

Guld-, Silioera, Nysilioer-

och Nickelaiiär,

FALKENBERG.
rekommenderas.

Prima varor. Billigaste priser.

Lokal:
Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

 

 

 

 

 

Bingo Johanssons

Klädes- och i
Skrädderiaffär.

I Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontantförsäljning!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosättnings-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

RikstelefoniöQ. FALKENBERG. Midt för torget.

.Stort sorteradt lager af:

Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag. m. m.

Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

Allt till platsens billigaste priser. m

 

l. W. lÅilSSllNS

 

SKRÄDDERI & HERREKIPERINGS-
AFFÄR .i I
rekommenderas.

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

lllnl

H!!! då!!!

 

A. johnsons
Rak- åc ---
Frisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

 

Välsorteradt lager at alla slags I

Toilettartiklar.

 

7-53

 

 QOS

"Manufakture

Kapp- 8:
Modemagasin
Falkenberg, =

rekommenderas. -

W

 

 

 

 

BlilllllllNll WIJKLUND.

RleTEL.5o. FALKENBERG. noen-1.50.
nnnnnnnnnnoon
Jern-, Kol- och
Redskapshandel

UUUUUUUUUUUUU
Välsorteradl lager. r Billiga prison.

 

 

 

FALKENBERG 1912. M. LINDEGRENS BORTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain