#3326: Biograf Olympia

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

 

 

 

 

 

tio Café, - - 
 Biljard a 
I klä. Matsalar. 

II I tadshoteI-Iet

 

lnnehafvare: Fru GERDÅ OLSON. "

 

Hvar ooh on som önskarott vackert
ooh stilfullt hom, m

 

 

 

 

 

lägsta priser utför ..

-- MöblerV --

i stilfulla. mönster;
L w Stilar efter beställarens egetjval.

B. J. LINDENS Möbel- och
Y Likkisofabrik. .

 

 

 

 

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare, l
bör hänvända sig till undertecknad,.som till -

 

Ritningar och .kostnadsförslag fritt. "IE i

- Riket. 128. Falkenberg. Riket-128. 

 

5 memoarer,
Plyschtoitlor,

Filtslàor
Joh. .Hallbergs Skoatiär,II

Stora. Nygatan.Tin billiga priser blifva
reparationer .I fort färdiga.

 y i Modooiiär

I VStort sorteradt i lager.
Billiga priser.I

 

 

 

 

ä Stiamafljtottlor. ;Å

i alla färger och fören-rg: .-
alla sorters modernare Skadan f

q Moderna varor. k 

 

I Trädgårjdsm-ästare 

Falkenberg. I
, i , Grönsakshandel.

IBindning af Kransar " å. .I

N

i "RiKsT-ELEFQN 120.

C.Eski lsso-rl,

Buketter alla-I årstider. .II-

W I 41Stort urval af Krukväxter IJ!
 från nyanlagda drifhus. 

 lust ÅSill-ergo
 Urmaåizrlikåbiilandel,

rekommenderarII sitt rikhaltiga .
lager at goda och väljnsteracle

Herr- i öl Damur

i guld och silfver.

 
  

.I Stort lager at
.Goda Glasögon & Pincenez.

i. Mnnooils

 

 

 

 
 

RIKST. 15.

Moonlnlo

FALKENBERG.

 

 

-QI ÄLSHIH

 

 

Blggo Johanssons "
Klädes- och i
I Skrädderiaifär.
i s eeialioé; i
KostymtyngIer och Färdiga
Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser! I
Endast kontantiörsäljning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I IPrafull n

dess brända dalar.

rWI

I

 

 Fritt är in

 genting lart dig, sager mamma.

vet på råd.
Julia, innan jag dör,V förklarar han.

tjuter Frits.

j .

 

Ä f - fFALKENBERG, i 
. - i speciaiiré; I I
Angro
I i Lager af i f
" -Syolijrukter

såsom Apelsiner, Citroner,l Bananer; fikon

 

 

 

 

plen, Lök m.

 

 

 

GWlWHnannl

stavat,.VCarira.-1

Ii oss! nätt nu

V fu - V sroRHAGER när I
- l IallaI storlekarII och prislägerr, större kistor
från kr.8,50. "Alla slags Begrafningskran-

I sar, Band, Soepningar, Garnering-athjud-
ningsblljetter, Sorgolsitlzort m. m. i i

priser.

 

Y Allt. sändes fraktfritt tillEder YI
närmast-e 1jämniigsatationI till ytterst billiga I

- 13.11. Lindéns Likkisiaiiär, -

Riket. 128; Falkenberg. Riket. 128--

.TorsdIag,-.Fredag, Lördag kl. 7-10- I
samt Söndag kl 6-10 e. m.-

Intressanta ströltåg med infödingar-ne på den bekanta indiska ön, dit legenf ...I

Eroplaneti
w -m,,wwåäääääflknt
W [Hilma ilaotziohoI

Bayors

 

 kr. i if; I I.
aina 1 2 alilolmngar u .
Det utan gensägelse bästa" hittills utkomna Idetektivdrama. Oerliördt spännande!
Afventyren följa slag i slag! 4

Storslagna naturscenerier.

 Mycei; rolig bird.

I i Fri-ts är icke skicklig i räkning. Du får gå? i säng utan mat, för att du in-
I Men barnjungfrun, den tjocka Julia, protesterar.
i Det-går så långt, att hon blir afskedad. Men Frits vill ej mista henne, qoch han q
Han låtsas vara sjuk.v Doktorn kan ingenting uträtta.- jag vill se j .
Men .det möter stora svårigheter att få Julia I f I
tillbaka. Emellertid aigår Frits- äfven nu, som iörutnrned segern. Hurra! Hurra l V-

f Manufaktur-,

 

 Icke föl-- sinn-n. V q Vi
1BiIIjIc--étiprise:-:I klzsta plats 35 öre, 2:dra-25 äre. VIBarn: 1:sta
I plats 25. öre, Zaira 15 öre. " V

ändring af progra

 

 

  

Nysilfver

 

fBosättnings- .
Magasinet.
(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peteron.

I Rikstelefon 69. FALKENBERG. IMidt för torget.

Stort sorteradt lager af:

Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. m. .
af1 Guidsmeds-A.-B. i Stockholm
välkända tillverkningar.

" Presentsaker i alla prislägen. 1 ,

f Allt till platsens billigaste priser. j

 

 
 

   
 
  
  
 
 
 
 

 

lvOlltlS FI

  

länderna.

  

Umhuili

 

torn

- Guld-f. Siltoeré, Npsilioer-

ochÅ Nickelaiiär,fY f I

irarkeneeno, 

rekommenderas. " h

Prima varor. Billigastepriser; -
Lokal: - i

 

  

lll!
i ir i i .i tili.

nomet förbehålles. j 

Hlnnnnwonnn

I SKRÄDDERI a HERHEKIPERINGS-

- den velat förlägga det svunna paradiset, medan skalden med -lika rätt sjunger vom .I -

AFFÄR 
rekommenderas.
. TillerkändI silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

 

. rekommenderas.

 

 

 

 

- Välsorteradt lager af alla. slags, "

 

Toilettartiklar.

e oosie

 

- Karp-ä är I
Modemagasin
Falkenberg,

rekommenderas.

-..-..-.

 

 

 

Vamerikan. FALKENBERG. amerikan. " .I
Ikrfionnnnnnnnnnno I
, Jern-.yKol- och
I Redskapshandet

Juunuuvqnoeuuy

 

Storgatan, miIdt-I emot Kemikalieaffären.

 

I 1Välsoriioialt. lager. r [Billiga . prison I

 

FALKENBERG 1912. M. LINDEGRENS BORTRVCHERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain