#3324_1: Stora Biograf-Teatern_1

IO.

II.

12.

15.

16.

18.

Konung Alphons Xylll med drottning, vilka resa inkog-
nito. avlägga ett besök hos herr och fru Falliéres på
slottet Rambauillet.

12 JULI 1909.

Presidenten mottager det belgiska konungaparetfi Paris..

v I 9q18 SEPT. 1910.
Presidenten bevistar Bourbonnais-rnanövern, åtföljd av
Briand, den dåvarande ministerpresidenten och framlid-

ne general Burn, förutvarande krigsminister.
Falliéres och de utländska officerarna.

16 APR-.IL 1911. 4
Åtföljd av ministrarna anländer presidenten till Tunesien

där han mottages av beyen av Tunis.

12 MAJ 1911.

Falliéres i Brtissel. där han mottages av konung Albert l

14 .MAJ 1911.

Falliéres mottages av Dranem .komikernas konung.

4 SEPT. 1911.
Falliéres besöker den stora flottmanövern vid Toulon,
åtföljd av senatspresidenten Dubost, presidenten för de-
puteradekammaren, Brisson, samt av sjöministern

Delcasse.

10 NOV. 1911.
Konung Peter av Serbien, som är på resa i Frankrike,

mottages av Falliéres.

1 JUNI 1912.

Falliéres mottager drottning Wilhelmina av Holland.

1 NOV. 1912.
Falliéres och Loubet, Frankrikes förre president, på

jaktparti hos greve Patocki.

Efter att åter hava blivit vanlig medborgare kan lherr
Falliéres draga sig tillbaka till sin. egendom Loupillon,
varest han varje år sökt en kort vila efter det politiska

, f
livets ansträngnmgar.

 

 

 

 

Max Linders. frieri
nå eleeun. g

Spelat av MHX LINDER samt den

berömda ryskan Miele Hapierkowska

"Hallål Hallå! Nzo 94749. Hallå! - - -N :o 94749
svarar icke. Max blir otålig, ringer och ringer om igen och
stampar av otålighet. När ingenting hjälper, slänger han lup
ren på bordet och skyndar i största hast till firman Patbé
Fréres för att efter förtjänst behandla den ouppmärksamma
telefonisten.

Som en virvelvind rusar han in: "Jag harV ringt i tre.
kvarts timme och fröken behagar inte svara. Jag skall genast
gå och klaga på er för Monsieur Ch - P -. På bordet ligger

en roman. Det är nog den, som upptagit flickans intresse, så
att hon ej hört signalerna.

Max hjärta veknar. "Är den så intressant P" frågar han.
"Oh ja", svarar flickan,l och i nästa ögonblick äro de så in-
tresserade av boken, att de ej höra huru telefonklockan ljuder.
Så fort Max vaknar nästa morgon, skyndar han till telefonen.
I trädens andra ände sitter flickan och nu utbyta de båda äl-
skande många ömma ord och t. o. m. kysser.

Någon tid senare stämmer Max möte med henne. Men
ack! Huru blir han ej lurad! Det är en gammal ungmö, som
svarar och kommer till mötet. Han rusar ursinnig ifrån henne
och nästa morgon ringer han i telefonen: "Hallåul Jag vill
endast säga Er, att jag hällre dör, än gifter mig med en sådan
gammal harpa som Ni." Denna gång är det flickan, som tar
emot samtalet. Hon skyndar till Max och allt får en förkla-
ring. Max loch Suzie bli ett lyckligt äkta par. I

 

 

 

 

H. B. Skånetryckeriet. Malmö 1913.7

 

n
I.g

 

 

 

 

 

 

JfororX iàio grafa-

r(Teatern Y

PROGRAM

Från och med Måndagen
den 17 Februari 1913

OBS I Barn äga tillträde till åse-
. ende av detta Program!

NNWOWQNNNNNNMMWNNNNNN

Inträde kan under pågående föreställning ske mel-
lan varje bildserie, med rätt att sitta kvar tills hela i
programmet är genomgånget; dock torde publiken

i eget intresse ej lämna lokalen under
pågående nummer.

OBS! Endast ett begränsat antal biljetter säljas

till varje föreställning.

n
"-

 

à...
I.

1[

il;

 

 

àIL in;

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern_1
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages