#3323: Biograf Olympia

1 i. WQÅÅ! I b X" i 1 i
I , :fä fällt i i i .
r JH: u?

 Illusl. :Solens EI é MM MBRENS Bigge Jhanssons W
. tmakmårurhandel i .. Klädes- och

 IIFaikenbeI-g, I I i, I I I .V.- . I I II II I 
Mnittiiin 

 of Stadshotellet
k i i Falkenberg I

rekommenderar sina nyrestaurerade
i . i . I I lagerat godaoch våljusterade

. Herr- 8! Damur

i guld Ioch silfver.

l

  

" Biljard a il?
lll. Matsalar. I I
lnnevhatvarei - Fru GERDÅ OLSON; II

I I I I I I - . I . i . i I - EndastVkontantförsäljpnlngl " I
Hvar och en Isom önskar ett vackert. i i I .I I I " "I I I lI gSII .
Ä 0th stiliullt hem, . I I . . I . .I I 1 4. 4 . 1 7  ,. f . I
.hvilket bidragerltill att göra litintnlåähaåiIgaäeI i I I I, I .I I i I - 
lägsta II priser utför i I I - i

bör hänvända sig till undertec I I I I I I I I I I II I I I I I" II 
f n haöbler .l . Torsdag lil. . 5, 7, YB . och 9; Fredag och Lordug -Settiåiitfåäfäm 
.I- SIIIIIIIIIIIIIIIIIÖIIISIIIIIIII I . I RL 7,    .5, I .I .ansatsen 69. FALKENBERG. Mariatorget.

I I I Stort sorteradt lager at; .
IE.- Stilarlefter beställarens eget val. . vI I I B g . . . I I IIfGlasI, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
I - i I I p en f I

 

 

rekommenderar sitt rikhaltiga
Kostymtyger och Färdiga P
Stort lager atf i

Goda Glasögon 84 Pincenez.

 

 

 

IRIKST. 15.

 

 

 

 

 

FALKENBERG. I. I . fIMa-nskläder. I

 

 

 

Svenska varor!l Låga bestämdalpriserl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

.Ritningar och kostnadsförslag fritt.I "IE och Lampdelar, Lerkärl,l alla slag, m. m.

B   I NysilfoerI af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
I i PVII..ikkistfabnk I

välkända tillverkningar.
Presentsuker i alla prislägen.

Riket. 128. Falkenberg. .man 128. , I i I! I I I i I I . -, I I Allt till platsensbilligaste IprisIer. "m
i kinntottlor,,- =,  n N y r: P I. W I S
I i 1 Parisermodeller: Barnkläder .från Fairylancls. I I 1 . . II I I" I II I I I  b IV .I i

Rambolllllet: Presidenter-na Fallieres och Loubet päbjakt hos grefvewPotocki.

.-I-.... II Vitry, Seine: En ångpanna exploderade i ett färgen och delar at densamma slun-  

 

 

 

 

 

 

s I I I, I gades hundratals meter. . I I I I M I I i I
 i alla färger Och för Öfrrng I. Paris: Här törsiggick en stor demonstration mot kriget. . . I
i alla sorters modernare skon" I. IIRampton, England: Den årliga hästmarknaden. I) 1 I rekommenderas
- i inkomma Uti II Neapel: Kung Viktor Emanuel på tlottmanöver. II b I i I i -I I
Joh Hallber s Skoattär I lilliilcläg I Bild? lrånk Hubermsjkktin i. - fi f i Ii = G -Å f" "i i, P Tillerkä"ds"fvemedali
I i , .: n na ysra ryssaren w ar sru ck gic a Isape n Ja ermamas var. I . - . .. ..
. I I - I l, - Moskwa; Utätänning Iaf får Och gener. I . I I I s I Warberg 1904 for Val
. IIStOIra, Nygatan. i II v Madrid: Den högtidliga jordtästningen at, denvmördade spanske ministerpresiden- Q 01 utfört skrädderiarbete.
I , , , , . . j ten Canalejas. 1 b - I .. I I . - I I
 I TI" blulga priserIIlthfvaI Lima, Peru: William Billinghurst, den nye presidenten af Peru. I " . I i i i I - -  . I.
v-.g-;l.l reparationer fort fafdlga- II Newyok: Mr Wilson, törenta staternas nye president. . I W, " I E g  g 
i Veckans karrikatyr ai Leonard: Hai-emsW-flykt. I I w II

 

 

 

 hS i [ galla .i :iY akter. u rs

I Att en ung man i våra dagar ej gifter sig om icke hans-tillkommande äger

. i det eftersökta guldet, har så växt in i folkets medvetande att otaliga ordspråk,

 I II-sånger och kupletter uppstått därom. Och i själtv-a Iverketse vi ofta i storstadens rekommenderas,

- b , , . I I , I fnöjeslystna och slösande lit ett bevis för att denna åsikt inne-håller en goddel i I I . I I i

 priser. I I Isanning". Biiogratien har nu upptag-it detta tema till behandling och hur väl det VälsOlctieramlt;I lager aifvalla, Slags

I .lyckats denna medsinav obegränsade möjligheter att skildra detta onekligen myc- I I I. I I. f I I , V II
Toilettartiklar. I

J  i ket tacksamma. ämne med alla dess känslosamnia. pointer, kan en hvar-lätteligen

 = A." i
I Rak" år 
w. WI bI Frisérsalong i

 

 .,I.III...f.;-.I.1  - .Ii I .
phnsonsl

 

 

 

 

 
  
 
    
  

rekommenderas; E I

 

 

 

 

 

tänka sig. Förvisso skall också denna bild med dess öfverraskande lyckliga slut
bidraga till att låta den mänskliga sidan i det modärna71 äktenskapet träda Ii tör-A
grunden. s i

 

 

- .TrädgårdsmästIa-reÖ-.å

C. Eskilsson o i många  tillfllal".l

nu.

 

Falkenberg. i . 1 .Hur en ärm makan ställa nu rivet.  f -I " .
. IGrÖnSåikehandGL I I i i Muntration non .Plus ultra.. I I 

Bilden framställer under svindlande munter-het huru farligt detwärattspela

- Bmdmng aftKransar & " sin 1äktal hälft .Ett spratt. Det hela slutar dock lyckligt H utom för Ven.VI

I Vr 7-3.:
. I Buketter.IallaI-Iårstider. [I I
 .Stort urval at Krukväxter 

 

 

 .från V"Wagda dann., -Biljeupriser-s: .izsfa putsas om, 2:araiI25 äre. [omm-.usla I Falkenberg, 
RiKsTELEroN 120.  Plats 255m, 225m 15 öre- - i I I I I XI rekommenderas. I

 

 

 I  r Mossa .nätt-ull ändringIaf.programmet,förbehålles. - -   I 
llSl-.T WlSl-tlllilltll. P mmm..  BRUDEHNAleJKLUNUP
. FéLKENBERG.I.. I  HKSTIELIÖIO, FALKENBERG..Riksingsp.I 

 

 

 

 

 

 

 

j I- . I spec-mine; r .- I i ,, , i . . .. .I i .I I  I..

o I . I - - . I , II . I iI alla storlekar och prislägen, större kistor f  -  . P ÅOÅIOOQQQQOOOQ .
 IfrånåleIr-.8,5,0. Alla slags.Bevgfrfafningskmn-v i " , i . ,I  . . I I iI -r I .. . .  -I

I I . I .z I I- v I i I -f Ii P sar, Band, Soepningar; Garner-ingar, Bjud- I  I I; Jern..v f  I

I I I. v i IIIII-rageriaf I - I , H I rI II nlngsbilietter, SaIrgolsitkort-m. m. I I FALKENBERG? I I i . f I . v "I I, , f .I I" i fI .

 i i II.I . 1 II . . . I 033.! Aut samlas, fraktfritt rm Eder 1"VIII-rf. . I g f II - 1 I . i I lf I I . I I
 I  I i i närmaste,I järn-UligssfilfionV .till jlttersiIbll-liga I." . I lrekommenderais- I I I
såsom Apelsinen Citraner, Banafner,IHkI-on priser. I. I I I- .I prima" varOrI i 1 Bil .as riset I I . ...ouvunuuuvutuvu I

 I m- m- I I B.. J.- :Lmdens Likkistattar; I I . total. g I pt u f I

 

 

 

 

 

 Am,  mf IBikstIInzs. Falkenberg. Riket. 128. Storgatan, midtI elliot KeniikIalieaIftärefnlyII ä prisar.. IA

 

 

 . rdtkr-:NIBERC 1912: IM. LINDEIGRIENS BokerckEni. I

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain