#3318: Biograf Olympia

I av!

 

 

(ål:
à?

(Stadshotellet

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

  .i l

W ...Café ,- g .I 
l i Biljard år l,
.lol Matsalar. 

i

 ...m OQO

i

 

 

 

 

 

 

 

 

lnnehatvare: Fru GERDÅÄOLSON. vi

 

 

 

Hvar ooh en som önskar ett vaokert
ooh stilfullt hem,

hvilket bidrager till att göra lifvetbehagligare,
bör hänvända sigr till undertecknadJ som till
lägsta priser utför

H Möbler I-

i stilfulla mönster.

I." Stilar efter beställarens eget val.
Ritningar och kostnadsförslag fritt. .IE

B. J. LINDENS Möbel- och
- Likkistfabrik.

Riket. 128.

 

 

 

 

 

 

Falkenberg. Riket. 128. i]

 

kinntolllor,
Plyschtoitlor,

Stramaljtottlor.

Filtslaor

alla sorters modernare Skadan
inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoalfär,

Stora Nygatan.

QLS;

reparationer fort färdiga.

i alla färger och för öfrigt .

Till billiga priser blifva 

 

Hilma irantziohs i

lloltealtar

rekommenderas.

Stort sorteradt lager.
Billiga priser.

 

 

 

 

Trädgårdsmastare:

C. Eskilsson, i

 4) Den vilda rosen, brottstycke ur lifvet.
. 5) Newyorks brandkår.

Falkenberg.

Grönsakshanolel.

Bindning af Kransar öl  .-

Buketter alla årstider. 

aja-W Stort urval af Krukväxter il
från nyanlagda drifhus. 1

W
RlerlaLEroN 120.

 

till. Wiilinniil.

FALKENBERG.
Specialité:
An gro stadt C affe.

Lager af

Syolfrukter

såsom Apelsiner, Cltroner, Bananer, Pikon
m. m.

 

 

 

 

Am- Äpplen, Lök m. m.

 

 

 

, [inst titlarna
V Urmaåirlikeållbighandel,

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

Herr- 81 Damur

i guld. och silfver.
Stort lager af
Goda Glasögon & Pincenez.

lllltlllf

 

   

i. nllneliins
Innilllili 

FALKENBERG.

l.

 

 

 

 

lo
1-l
Ei
CD
M
l-l
lfi

 

 

nyhetsprogram!

Torsdag Lördag v

8-10

8-10

.i Heltimmasskådespelet

:will-lill

lillillilli.

Modernt nutidsdrama nr militärlifvet med Dinesen
och Elsa-Frölioh i hnfvudrollerna.

sDyl-köpt vänskapr:v är skildringen af huru djupt ell man kan sjunka ge-
nom .att öfverträda hederns lagar, men ock en skildring af huru långt en verkllig

gentleman kan gå i uppoffrjng för en förment vän.
byggd och i en mängd spännande situationer utlöser sig handlingen.

På detta-tema är skildringen
Kärleken

till en kvinna är naturligtvis också med i spelet, ökande spänningen och intresset.

Det hela slutar med dygdens belöning.

n

I Extrahild :

Fruns hatt.

Lustspel.

Ej för barn.

Torsdag
e-s

H Familjföreställninll

Moderna varor. :-

Lördag
6-8.

1) Algier med onlifningar, Härliga naturseenerier.

i 2) Ärlighet varar längst.

.3) Krause som ekvilibrist, öfverraskande rolig bild.

6) Zigoto som plåtslagare, lustspel.

088.! För familjföreslällningen gälla följande

laga hiljeltpriser :

Äldre å alla platser

25 öre, barn 10 öre.
m" Nytt program måndag och tisdag. m

-M lllllllitliNll WlthUNll.

 

STORT LAGER AF

LlKKlSTOR

i alla storlekar och prislägen, större kistor
från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran-
sar, Band, Soepningar, Garneringar, Bjud-
ningsbiljetter, Sorgoisitkort m. m. ,

OBS. l Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser.

B. j. Lindéns Likkistatiär,

mast. iza. Falkenberg. mast. 128.

 

Earl li. Petterssons

Guld, Silioerf, Nysilfoor-

och Nick-elaiiär,
FALKENBERG.
i rekommenderas.

Prima varor. Billigaste priser.

Lokal:
Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

 

 

 

Bigge Johanssons w

Klädes- och
Skrädderiaffär.
Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontanttörsäljning!

 

 

 

 

 

 

 

Bosättnings-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

Rikslelefon 69. FALKENBERG. Midi för lol-gel.

Stort sorteradt lager af:

Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. m.

Nysilffver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

Allt till platsens billigaste priser. "m

 

ä lill!

.liliiiiiiii

l. w. llnssons

SKRÄDDERI (il HERREKIPERINGS-
AFFÄR
rekommenderas.

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

 

Å. JP-.lm-.aers

Rak- åc - - -
Frisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

 

Välsorteradt lager af alla slags

Toilettartiklar.

 

 

 

. 7 W
Goos =i
"IE
. Manufaktur-,
Kapp- 8:P
Modemagasin
Falkenberg, =
rekommenderas.

 

 

 

RleTEL.so. FALKENBERG. RleTEL.5o.
innannnnnondnn
Jern-, Kol- och
Redskapshandet

UUUUUUUUUUUUU

Vätsorterallt lager. a Billiga priser.

 

 

FALKENBERG 1912. M. LINDEGRENS BOKTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain