#3316: Elite-Teatern

.-

Immolina-inom!!!

i Elite-Teatern

vid kyrkan

(Innehavare: C. w. Andersson) Rikstelefon 195

      
  

I
l

 

  

4
:t

   

i

 

ä; RJ) xx

PROGRAM

fr. o. m. Onsdagen den 27 t. o. m. Torsdagen den 28 Mars
0135.! Endast 2 dagar.

W i

På rundtur genom
världsstaden bonden

En överdådlgt väl återgiven bildserie .från miljonstaden vid
Themsen. Ett supplement till dagskrönikan.

Den här återgivna bildserien återger ett stort antal av de mera bemärkta
platserna och trafikpulsådrorna i den engelska världsmetropolen. Det är bilder
av monument och monumentalbyggnader, av gatuliv och folkliv, av parker och
promenader, som här i livfull omväxling draga förbi.

Då man ser den utomordentligt livliga trafiken på gatorna, kan man göra
sig en föreställning om, vad en allmän kommunikationssträjk här skulle innebära.

En bildserie, som alla måste se.

Hjärta-och plikt

 

Ett gripande drama ur en läkares liv.

Långsamt, med avmätta steg, kommer ett sorgligt tåg frän den berömde
professor Lenhards klinik. Hans egen lille son är det, som bringas hopplös
från hospitaletihem till hans boning.

Ett glädjeskrik skär genom luften, det är en liten arbetareson, höljd i
trasor, med famnen full av nyplockade blommor. Han är på väg till sin moder
med sin nyförvärvade fångst. Han stannar framför det sorgliga tåget, besinnar
sig ett ögonblick och lägger sin fångst i den dödsdömdes vagn. En stråle av
säll-het utgär från sjuklingens ögon. X

Det är natt. Professorns son har andats ut. Faderns kamp med döds-
ängeln var härd men frnktlös. Nu ligger han bruten vid den dödes bädd, livet
har inget värde för honom mera, han har avsagt sig sitt läkarekall och lever
endast för sonens minne

Vår scen för oss till en arbetarefamilj. Den lille pojken, som gladde
professorns döende son, kämpar nu själv med döden. Fadern är hos professorn
och vill intala honom att gripa in för att rädda sonen. Men nej, han vill icke.
Dä kommer modern, med deny lille i sina armar. Läkaren gör ännu en av-
värjande rörelse. Ofrivilligt kastar han en blick på den lille, han studsar till,
då han i honom igenkänner den, som bringade hans son en sista glädje. All

hans viljekraft och energi vakna äter till liv vid denna syn.

 

 

 

l rasande fart bär det av till operationssalen. Under professor-ns erfarna
hand viker dödens skugga från sjuklingens läger.w och professorn. har äter-be: ..
talt sin skuld till den lille arbetaresonen.

Lapplandsk sport
null-Allians

Barnaleemlels makt

se Furslen och bondkvinnan

Spännande medeltida kärleksdram-a. ,

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet
111913on nKu :[aq Jeäepag qoo Jeäepuew

f t

Vi föras in i en lycklig familj, där den unge bonden och hans vackra
hustru avguda sitt enda barn, en liten förtjusande 4 års flicka.

En dag pallrar denJ lilla iväg till furstens närbelägna slott och kommer
in i den härliga kungliga trädgårdsparken, där hon finner mycket att syssla
med bland blommor, fontäner och bildstoder.

På slottets trappor mottar fursten en deputation från folket, men den av-
spisas tvärt. Med sitt följe påträdar den förvånade fursten den lilla fattiga
bondHickan bland blommorna i parken och när barnet förtroendefullt slår sina
armar om hans hals och ger honom blommor, föl-bytes hans vrede till det soli-
gaste lynne. Barnaleendet har besegrat honom, och han ger efter för sitt folks
önskningar.

En dag när den unge Vfursten är ute och strövar i trakten påträffar han
ensam i skogen den unga vackra hondhustrnn. Hans passioner vakna och sedan
han närmat sig henne och kysst henne, beslutar han att den bortilande förfö-
rande unga kvinnan skall bli hans. i

Han ger order om att låta fängsla mannen och besöker den unga kvinnan
i hennes hem. Här söker han nä. sina mörka avsikter, men justli det farligaste
ögonblicket kommer mannen, som lyckats slita sig lös från sina väktare, hem-
springande, anande den fara somn hotar hans hustru. Mnskedundret tillgripes
men det behövs  Den lilla har oförmodat kommit in i rummet och fattar
tag i den fine granne farbrodern. Fursten ångrar sitt tilltag, fattar den lilla
och kysser henne och gär med en bön om förlåtelse och en djup bug-ning ur
rummet, sedan han först hängt kedjan om den lillas hals.

låarnaleendet har äter firat en seger.

Man torde särskilt lägga märke till 4-åringens underbara spel!

wwwlwlwww
lille Frilz sumlrnlllunslnir

Ett lustigt nummer..

 

 

 

 

Barn ägaJ tillträde.

III-.IINIOIIIIOIIII

 

 

 

mascara-Resurs? Luleå 1912

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain