#3315: Elite-Teatern

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

lv .LI--IIIOIH -Ollll

Elite-Teatern

vidI kyrkar.

 

Rikstelefon 195
:äs

(Innehavare C. U). Andersson)

r; CUJ

PROGRAM

fr. o. m. Måndagen den ll t. o. m. Tisdagen den 12 Mars
0109.! Endast 2 dagar

Denna vecka visas tre program.

Rikstelefon 195

 

Egyptiska Tämpelruiner

lnträssant värklighetsbild.

Lille Fritz i Marseilles

Komisk bild spel. av den populäre sjuåringenéskådespelaren

:Konspiralönens
,,ivagedi

En bild från upprorets dagar.

 

Den blide prästen och den temperamentsfulle unge lekmannen äro
goda vänner, men ha skilda politiska åskädningar. Den sistnämnde del-
tager i stämplingar mot regeringen, men blir föl-rädd och efterspanad
samt tager sin tillflykt till prästens hem. Dä denne ej vill utlämna vän-
nen, låter han honom medels en lina hissa sig ned i en djug brunn.

De förföljande soldaterna intränga i prästbostaden, som genomsökes
i alla vrår Slutligen upptäckes linan inuti brunnen, men dä man skall
draga i densamma finner man att den ej uppbär någon tyngd. Konspira-
tören har, för att lrädda vännen-prästen, själv avskurit möjligheterna till
sin räddning.

IOIOIOIOI

HuPu man fotografe-
rar en president

Dråpliga reporterbragder.

 

President Fallieres har furstligt främmande, och då Paris tidningar
fä veta att presidenten med gäster en viss tid kommer till Boulogne-
skogen, sända de ut sina mäst energiska reporters till att fotografera
och referera. Qch nu blir det ett liv och en tävlan, lika halsbrytande
som dräplig. Akdon annekteras, hus hemsökas, bostäder stormas, plank
och hustak rasa ned etc.

En färd i luitskepp

lntråssant, modärn sport- och naturbild.

1

Nliill illliilll Illilllill

En urkomisk serie, som visar .huren fattig flicka rakarI genom för-
växling av ett hennes eget rekommendationsbrev som tjänstflicka och
introduktionsbrev frän en ung man till dennes föräldrar i hennes egen-
skap av blivande sonhustru komma in i den fina familjen och där ställer
till den ena tokroliga scenen efter den andra, tills Mandy blir avslöjad
av den hemkommande sonen och fär göra ett snöpligt ätertäg.

74:06:70
Barn äga, tillträde.
ONSDAG NYTT PROGRAM.

Bilieltpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre

Barn under I2 år 15 öre, under 15 år 25 öre

Köp Elite-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter. 25 2: rabatt.

- Program gratis
Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

vardagar kl. 6-10 e. m. Jön- och hälgdagar kl. .år-M5, 6-10 e. m.

 

 

 

Man gör entré när som hälst samt kvar-sitter tills man sett hela programmet.

 

rueJBon urin ljaq Jeåepaq qao mBepuew

 

 

I! "WOW

 

 

TKA. BOLNORRSKEN :T Luleå 1912

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain