#3312: Biograf Olympia

.ej 

 

Nerdeurepas största ambulerande

lO Si AF
LöBERöbS HOTELL
Lördagen den ae Januari lele n. a e. m, Samt

Söndagen den 80 Januari 1910.. kl. 6 eeh 8 e. in.

Olas! 2 timmars föreställningar. Obs!
Enastående storslaget

JÄTTEPROGRAIVI

ns- PRoGRAIvI. an
1y . TorrentV

Vacker naturbild.

   

2 Mannen som går på vatten.

Obs.l Ny händelse i Stockholm.

3 Sol nedgång
Vacker och fin naturbild.

En stråle glimmar till och förgyller de mörka. vågorna, över vilka nägral anga-
re glida fram, slingrande sina rökpelare mot himlen.

Tavlans bakgrund inhöljes i dunkel, linjerna bli allt otydligare och konturerna
smälta tillsammans i ett fantastikt och trollskt skuggspel f natten faller pä. I

Dessa tavlor rulla upp sitt vackra natur-sceneri med en prakt som vore de
framtrollade av en Rembrandts pensel.

4. Putte som sotare.

Mycket roande bild.

Putte rör till gips pä taken. Röken som tränger upp frän, en skorsten i när-
heten, ger honom i hast en idé. Han lägger en säck över skorstenen, så att röken
börjar tränga in i köket, där den förvånade jungfrun söker utfnndera orsaken. Put-
te kastar sitt murarträg i huvudet pä den olyckliga köksan, som ger upp ett skri
av förskräckelse och rusar sin vag för att ropa på hjälp.

Putte förlorar icke tiden, utan med hjälp av några rep och en krok drar han
genom en annan skorsten upp en präktig stek och snart .blandar sig den nu förför-
delade köksans nödrop med det föregående offrets, och bägge rusa till värden. Un-
der det båda med översvallande vältalighet skildra historien om sin olycka, stiger
Putte helt lugnt ner igen efter väl förrättat varv och när han får syn på gruppen
tar han ett kaminrör fullt med sot och later dess innehåll regna ner över de intet.
ont anande. Sedan gäller det att klara sig. Putte kliver upp på en stege och alla
hans offer rusa efter, men Putte har försprång och vi se honom raskt försvinna
med bibehållen krigsäm Och ett stolt medvetande om sina. bravader.

5. Dalslands kanal.

Storslagen fin naturbild.

Dalslands kanal som hör till de vackraste turistlederna i värt land, består egent-
ligen endast av smäkanaler. som sammanbinda många av Dalslands småsjöar samt
Venern med varandra,V och bildar pä detta sätt en över 250 km. lång samfärdsled.
Sänkningen som sker genom 25 slussar utgör 50 m., slussdimensionerna äro små.
l,e)(4,2;(29.7 m. Kanalen byggdes 1864M68 av friherre Nils Eriksson för en kost-
nad av 1,365,000 kronor.

Ett tekniskt mästerverk är akvedukten vid Håverud, den enda i sitt slag i
Sverige. Det är en på granitpelare vilande järnplätreservoar av 82,5 meters längd.
Terräng-förhållandena och den lösa marken gjorde att kanalen helt enkel mäste föras
rakt över forsen frän ena till andra stranden. Det är egendomligt att se när änga-
re ha ett skummancle vattenfall rätt under sig.

Bilden .innehåller lösryckta motiv fran många olika platser såsom Spängen,
Upperud, Håverud, Billingfors m. fl.

6. Vattenfall i Norge. I

Storslagna vyer från bekanta forsar.

74 Enikamelridt genom Paris1 gator.

Komiskt.

8. Ettdrama i Sevilla.
9. Herr Snobbs första varietebesök.

Kolossalt komiskt.

lO. I Automobilhjältinnan.

Dramatiskt bild.
l. Uppfinnarens kärlek till sin dotter och sin automobil. - 2. Komplottén att

förstöra automobilen. -- 3. Tag dig till vara. Ditt liv är i fara. - 5. Den påpass-
liga och trogne mekanikern. - 5. Striden mellan mekanikern och bovarne. f 6.
Lockbrevets skrivande. Å 7. Brevets avlämnande. - 8. Automobilistens dotter som
Chauffeur. - 9. Ett misslyckat attentat. M 10. En Automobilexplosion. - 11. Den
trogne mekanikern blir särad. -- 12. Mekanikern ähör bovarnes samtal. - 13. Meka-
nikern ilar till sin herre och befriar honom. - 14.. Dottern inkommer som 12ste
pristagare. - 15. Det stora hederspriset.

ll. Ärret.

Dramatisk bildserie. Artistiskt handkolorerad.

Det är i en storslagen natur som denna historia frän gångna tider tilldrager sig.
Början  den alltid vanliga, två unga herrar gör sin kur för samma. dicka och båda
eftersträva de hennes hand. "

Grilda visar emellertid snart nog pä vem hennes val fallit och för att hämmas
börjar dä den andre friaren uppvakta hennes syster, fast han ej är hägad att utan
strid avstå från sin förra kärlek. En afton blir Gilda utsatt för ett enleveringsför-
sök. Hon skriker, slär vilt omkring sig och biter iden hand som försöker hälla hen-
ne fast och smärtan tvingar den okände att släppa sitt tag. Den unga Hickan be-
gagnar sig av tillfället för att ta till flykten och som underrättelsen om väldsdädet
genast sprider sig, skickar slottsherren ut folk för att fånga den skyldige.

Emellertid fria de bada ädlingarna till Gilda och hon bestämmer sig för den
pa vilken hennes val fallit, under det den andre, för att dölja sin förtret anhåller
Om systerns hand.

Just som vigseln skall  rum, får dock Grilda syn pä det ärr av bettet som
hon tillfogade den usling, som sökte röva bort henne och det på sin tillämnade svä-
gers hand. Hon yppar saken och hennes trolovade hämnas denna skymf, genom att
i duell stöta ned sin rival.

12. I Telefonhytten.

Mycket komiskt.

 

 

 

 

Egen Elektrisk belysning.

 

 

 

 

 

Stan-up 1.910. Lidbwffys TrjffnÅ-erf IHM;

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain