#3310: Olympia Teater

w-Teäfäf

 

 

 
 
 

Söndagen den 2, Måndagen den 3 8:
I Tisdagen den 4 Oktober.
i tält vid Vaktsgatan i

I PROGRAM Nm 1-l
i1 Indianhövdingens ring.

 

Mexikanskt äventyr.

Fängslande scenerierl Spännandel"

TOnga, den unge indianllövdingen, har blivit tillfangatagen av mexikanarna och skall nu
med sitt liv försona sina stamförvahters brott mot blekansiktena. Men -

prästen i det mexikanska lägret ar gynnsamt stamd mot Tonga, som aldrig visat sig
grym mot sina vita bröder, och smyger till honom en revolver, tack vare vilken. Tonga snart har
atervunnit sin förlorade frihet. Som

en gengåfva skänker den unge indianhövdingen prästen en ring av fint arbetat guld.

INågon tid efteråt ger sig äter samma indianstam ut . v

på krigssfråfoch rövar bort i

Mercedes, prästens unga dotter. På ett spjut hittar man en bit buffellader på vilken ar
skrivet att, om en summa av 50,000 dollar följande dag avlamnades till indianska lagret, flickan
skulle bliva frigiven. -

-Det blir stor uppståndelse i prastens familj, som genast liopsamlar alla vardesaker, indi-
anhövdingens ring ej ens undantagen.

Den unga flickan har emellertid bundits vid

fOrlyrpålen. Då. hon får syn på sin fader, sliter hon sina band och rusar mot honom
som om hon redan atervunnit friheten. Men Tonga räknar de medförda dyrbarheterna och finner

lösesumman Otillräcklig, varför flickan åter blir fasttagen och bunden på. ryggen på. en
vild hast, som  jagas ut på prärien.
i, i, W ,. ,. . . Tonga undersöker emellertidf--smfvekena     LWgång lämnat .ti
prästen som tacksamhetsgard. vOgonlolickligen skyndar han till mexikanaron Och igenkänner sin
räddare. Dä samlar ögonbliokligen den unge hövdingen sina krigare och sätter av i susande galopp

på jaklL efter den Olyckliga kvinnan. Efter en vild och äventyrlig jakt över prarierna
lyckas de så upphinna henne och återföra henne i triumf till lägret.

21. I telefonhyeen.

Mycket komiskt.
3. . f I Sorrent,
Söderns blomma.

Utmärkt vackra naturscenerier.

Diktare och sångare förharliga i glödande ord skönheten hos denna lilla flack på. jorden,
som ar langtans mål för alla dem, som i Italien se sin skönaste dröm. Var film utgör en synner-
ligt lyckad framställning7 som visar oss ett panorama av staden, utsikt mot klipporna, Torquato
Tassos forna villa och en italiensk folkdans utanför Hotell Termontas.

   
 

I I
[I , Sensationsnummer. 
ll  l

Enastående stor

16 .kilometer Steeple Chase

l PARIS

Den för kort tid sedan hållna kapplöpning visar oss på vilken höjdpunkt denna sport
drives, samt de ovanligt höga hindren som dar tages, vari flera kullridningar göres, som visar
huru ryttares och djurs liv sättas på spel.

.5. V Serpentindans.
Mycket vackert handkolorerat.

En elegant herre har inbjudit en del ungdomar till bal. Efter hand ser vi huru som
dessa av denne herrn bortförtrollas och musikanten och den elegante herrn stå. ensamma. Han
trollar nu aven bort sig sjalv, och nu uppenbaras han i en helt annan klädsel och i ett helt an-
nat ruln. Har-pa följer en massa vackra och stiliga damers entré och sedan dansas den förtju-
sande vackra serpentindansen. "

ff Bailandards gummiskor.

 

ge tri b ysning

 

 

SKURUP 1910. LlDBERGS TRYCKERI. 2020.

Information

Title:
Olympia Teater
Printed year:
1910
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain