#3309: Excelsior-Biografen

Excelsior-

  Biografen.

N. (i. T. 0:e stora sal. Hörnet ai Spelmans- & Österlànggatan.

 

 

 

Stort Z-TimmarsePrnnram.
Fr. o. m. Måndagen d. ll t. o. m. Onsdagen d. 13 Nov.

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

 

 

 

 

N- lntressant industribild. W

Fabrikation al tändstielror.

En intressant och lärorik bild af de oumbärligatändstickornas tillverkning.

- Amerikansk isensationsnyhet! i

Under den glödande himmel.

Det är icke för sina dygders skull, som den unge man vi lära. känna genom detta skå-
s. despel har fått det grymma tillnamnet eSan Fernandos skräck).

.l Han är en verklig skräck för den lilla byns befolkning - och hvarför? Jo, därför att
I han dricker och i sina anfall blir han vild och oresonlig, ja, farlig för sin omgifning.

ft Denna drinkar-e har kastat sina ögon på en af byns skönaste unga flickor och hon visar
u honom icke från sig. Hon lofvar honom, att om han vill blifva ordentlig och sluta att dricka
så vill hon räcka honom sin hand. Emellertid om han lofvar det aldrig så många gånger, så
kan han icke låta ilaskan vara i fred. Slutet på leken blir den, att hans tillbedda slår honom
nr tankarna och förlofvar sig med en annan, en ung man från andra sidan oceanen.

Vårt skådespel handlar nu om hur svartsjukan och harmen drifva drinkar-en till att för-
följa och hota det unga paret, så att de till sist, efter att ha gift sig, måste bryta. upp från
San Fernando och fara hem till brudgummens hemland.

Men deras fiende följer dem på vägen. Han smyger sig efter dem på deras vandring
genom den heta öknen. Han har den trinmfen att olyckan kommer öfver de unga, enar deras
vatten tager slut och de äro nära döden.

LL Och så blir det i alla fall till sist wSan Fernandos skräck. som räddar dem tillbaka
till lifvet.

En dyster, vemodsmättad lifsskildring som kommer den Ä
D

n n u n
4ui lur gl

 

 

 

 

 

 

starkaste att rö ras.

B
I ,, .f 4. ,.N f .. .. 4.
.i .. If IML-...aha L-

Sälhundsfiske.

.Mellan New. Foundlands isberg.
Enastående intressant bild.

Säljakten är en af de farligaste och mest spännande idrotter som finnes. Det
gränsar-till det äfventyrligaste som New. Foundlands innebygare få upplefva, när de
gå på Jakt efter sälar, samtidigt de gå att kämpa mången hård dust med de arktiska
naturförhàllandena. Men jakten betalar sig bra, det är icke smàslantar jägarne hösta
in, när de vända tillbaka-till Szt John med sitt byte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...OOOOOOOOQOOOOOOOQOO...0000000000 0000000000..
Amerikansk glansnyhet. .

m Den nya husförestånderskan. :i

lhufvudrollen Mrs Dorothy Bellew.

Här måste alla skratta, skratta utan uppehåll.
äsongens hittills största muntration!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...OOOOOOOQOOOOOOOOO...OOOOOOOOOOOOOOOOQOOO OO..

WeeGee-9066060099!

världsattrakuon.

Nordisk Films Comp:s till 
rekordnummer.

Sensation i alla länder!
Heltimmesskåclespelet

Skennshrande

Det har nu lyckats den stora vårldsfirman Nordisk Films Comp. att
åstadkomma ett sensationellt sjödrama, som ej må förväxlas med humbug-
bilder. Detta drama är så mästerligt inspeladt och iscensatt att till och med
den lugnaste upphetsas och letver medlfti den serie spännande episoder som
rullas upp, allt jämt till ett tjusande helt. Aldrig hittills har nedlagts så-
dant arbete och sàdana enorma kostnader på ett filmsdrama, men så har
också àstadkommits något hittills oötverträffadt, hvarötver hela världen häpnar.

Förbluffande
lyckligt har det lyckats kinematografien öfvervinna alla de
tekniska svårigheter som varit förknippade med denna bild.

Absolut utan motstycke.

PERSONER:

Kapten Storm.
Oda, hans dotter.
Frank, skådespelare.

i Hufvudrollen innehafves af den populäre skådespelaren
V. Psilander.
N- Beskrifning i biljettluckan à 5 öre. w
GGGGGGGGGGGGGGG

J

WGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
QGGGGGGGGGGGGGGGG

 

 

 

Barn äga icke tillträde till detta program.
Torsdag nytt program.

 

 

 

Kristinehamn Ifall, (irnndels Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain