#3307: Excelsior-Biografen

I , :Was-.earn

 
 

 .9. "vr-tim. 
1"? .Dr-ANN.- 4. V
q ÅJPPsALP-.tj

  

 ngafen-

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- & Österlànggatan.

 

 

Stort Z-Timmars-Program.
Fr. o. m. Torsdagen d. 14 t. o. m. Söndagen d. 17 Nov.

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 ooh 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

 

.-

För-ta afdelningen :
.II-...IOOOIOMIOOIICI.CIM-...OOONIIII

 Stockholms skärgård. g

3
I
I
Intressanta, imponerande scener-ler. i

 

 

Märklig nyhet!
Salamandern

Ytterst intressanta scener ur Salamanderns lif.
Särdelesalyckade och intressanta verklighetsfotos.

 

 

Nytt! Nytt! Nytt!
1 ss
Steppens sonen.
Ovanligt intresant.

Witagraphs mästerlustspel. EE

Konslen al! M" magen

I

I

I

I

I

I

I
Fru Smert blir till sin stora förskräckelse sà småningom allt fetare g

och fetare och sörjer omåttligt öfver tanken på, att inom icke allt för af: I
lägsen framtid mista sin smärta figur, som varit hennes största stolthet. n
En dag meddelar hon sin sorg till sin kammarjungfru och denna, som hört g
talas om en professorska i skönhet, råder sin matmor att anlita hennes g
tjänst. Sagdt och gjordt. Den sakkunnige anlitas och en verritabel af: I
magringskur börjar. Men ingenting hjälper och en dag möter fru Smert I
pà en längre fotvandring en dam, som tycks vara ute isamma ärende som g
hon. De hälsa pà hvarandra, och på fru Smerts förfrågan om kuren hjälpt g
får hon till svar att hon hållit på en längre tid med samma, men med Il
ett motsatt resultat till det önskade. Fru Smert har upphört att magra. g
En befängd skrattpjäs. g
Stormande skrattsalfvor. g

I

Andra afdelningen:

 

 

 

 

Åter en storartad nyhet iràn Nordisk Films damp.
l-lehimmessdsådespeet

I En I lefnadssaga.

Till tårar gripande lifssaga.

Afdelningarne äro i korthet:

 

AKT 1. 24. På bättringsvägen.
1. Nöd Och Svält i Lundes heml 25. Hon får anställning som sjuksköterska.
2, ))Pengarne äro Slutss, 26. Moder och-son.
3. Hustrun går utI 27. Ett obehagligt möte. A
4. Den sista sedeln på rusdryckernas 28- H05 Sm 5011-
altare. 29. Åter hennes man.
5. ))En barnlös familj önskar adoptera
ett barn som sitt egetw. I AKT IH-I
6, Lunde Säljer sitt barnl 30. Lunde sjunker allt djupare.
7I Modem kommer hemI 31. Han bortför barnet.
8l ssMitt bam, hvar är mitt bal-nja, 32. ))Statsràdet Dams son Kaj försvunnexv).
9. Hvart pengarna gå. 33-4 I Sorg-
10. DO Gud, han har sålt mitt barnb) 34- 2133 måste finna bärhan-
11. aaDet är mitt barnla) 35- "En lycklig Slump-
12. Inför domstolenI 36. Hon räddar barnet;
13. Lunde får stå till svars. 37- Lunde gripen-
14. Modern finner annonsen. äs- 8 ål". Senare--
15. Barnet har väckt glädje i det förut 39- HQH har .fått en brÖdbOCl-
dystra hemmet, 40. Kaj vet ej att hon är hans moder.
41. Konfirmationen.
AKT H- 42. Kaj är i utlandet.
16. Hon finner sonens bostad. 43. al dag vigas Kaj Dam och Ebba NWran:
17. ajag vill ha mitt barn). geia,
18. wEder man har frånsagt sig rätten 44. En moders glädje.
öfver barneta). 45. Mot döden.
19. Fn moders sorg. 46. ))Vill Ni icke hämta min son?))
20. Vid barnets bädd. 47. Bröllopsmiddagen.
21. aaNej, nej, mitt barn skall ej lidamew. 48. wEr moder ligger för dödenaa.
22. Ut i vida världen. 49. Vid dödsbädden.
23. På sjukhuset. 50. aMin egen kära gossea.

En spegelblld ur llfvot, målad i så illusomiska
färger, att ögat gäcleas inför.- dess realistiska
varaktighet, bländas inför.- dess prakt ooh skön-
: : : het. - Ett konstverk af första rang. : z :

 

Barn äga tillträde till första afdetningen.

Måndag nytt program. ,

 

 

 

Kristinehamn 1012, Grundels Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain