#3306: Excelsior-Biografen

4 .sewe-Sw f-.M
- m
v..

i .
.k V, fx"

     

N. G. T. 0:a stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlänggatan.

 

 

Start 2-Timmars-Pregram.
Fr. o. m. Måndagen d. 25 t. o. m. Onsdagen d. 27 Nov.

 

Föreställningar: llvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9I e. m.

 

 

Första afdelningen :

30000000000000600000000(303000000003000000000000000000000000002
ä Q O O

g Elgier med omgiinmgar.
o

Härliga naturscenerier.

8000000000000030000000000GO30000C000ö005005000000000000000000

O
o
o
O
o
o
O
. O
o
o
8

 

 

   

g - Pianofalorlkation. 5
90 ff?- lntressant. "xxx ou

 

l I V
(I .äs
I7A " W-

Simplon iir alpasset mellan ponniska oeh leopenniska alperna, heliigen i kantonen
Vallis. Nyttan af Simplonpasset är, på grund af dess geografiska läge och dess jäm-
förelsevis ringa höjd öfver hafvet. mycket stor i förbindanclet af Frankrike och Italien.
Vi bestiga tåget på sehweitziska sidan och taga för ett ögonblick afsked at vàirlden och
solen. Men snart iir det öfver ochv vi Istiga af på1 andra lsidan l Italien.

 

 

 

 

m

Vagabonden.

Skämt från Nordisk Films Comp.

Gamla frökenLotta skall på, besök1 men då, höres en knackning på dörren. Dit
hon öppnar, står en bettlande tiggare utanför. Förargad slår hon igen dörren, men
tiggaren beslutar hämmas. Medan fröken Lotta pratar en stund med en skvallersyster,
skar hon af hnndhalsbandet och. binder i stallet en gammal katt därvid. Den stora
folksamlingen som nu blifver, ger Lotta slutligen en aning om det sorglnstiga i situa-
tionen. Hur sedan vagabonden Eiiven stör Lotta i hennes illskogsmöte, hör till dot roli-

gasle lnan kcln  Se.

 

 

   

Andra afdelningen:

Heliimmesseaådespelet

 

Ett gripande kapitel ur kärlekens historia.
Ett glansnummorntgiivot at Nordisk Films Comp.

l hufvudrollerna märkas de kända framstående
danska skådespelarna.

PERSONERNA:

B Ö rj e, underlöjtnant.
Rave n b e rg, skolryttare.
M i rZa, skolryttarinna.

Det är åter en gripande kärlekssaga från det tilldragande, ständigt
fängslande cirkuslifvet, som rullas upp för åskådaren. Den unge löjt=
nanten, oerfaren med världens faror och lockelser, blickar för djupt in
i den undersköna skolryttarinnan Mirzas ögon och följden är att han
i en duell blir svårt sårad. Men ej afskräckt häraf, uppsöker han än
en gång den sköna och ånyo såras han, och vid den eldsvåda, som
nu äfven åppstàr, erhåller den sköna några förfärliga hrännsår. Hur
rörande, hur ögonfägnande äro nu icke scenerna hvari löjtnanten dock
tager den vanställda till sin hustru. Det är kärleken som fällt utslaget.

w Beskrifning i biljettluckan à 5 öre. "w

 

 

 

Barn äga tillträde till första afdelningen.

Torsdag nytt program.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain