#3303: Excelsior-Biografen

elsior-

ografen.

 ; N. (i. T. 0:a stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

W Stort 2-Timmars-Prugram-
Fr. o. m. Torsdagen d. 10 t. o. m. Söndagen d. 13 0kt.

 

 

. Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl.. 5, 7 och 9 e. m.

:gl VEGKANS NYHETER f

Gaumont-Journalen N:r 31.
Aktuella världshändelser i lefvande bilder.

Modet i Paris. Klädningar ooh mantlar från galleriet Lafayette. I
- Versailles. President Fallieres, åtföljd af krigsministern, passerar
eleverna från Saint Oyr i revy. - Reims. De amerikanska atleterna
från Olympiska spelen i Pommessyparken. - Torpé, atleternas cham-
mon. - Ralph Rose, varldschampion i kulkastning. - Epernay
(Frankrike). En häftig eldsvàda har utbrutit i Champagneiirman Mer-
eiers lagerhus. Flera personer omkommo under släckningsarbetet. -
CharetOn (invid Paris). Genom en rökares oförsiktighe-t springer ett
gasrör i luften och förstör hela bron. - Alexandria (Egypten). Stor
gymnastikuppvisning. - Pampeluna (Spanien). Den sjuhundrade
årsdagen af nLasnavasdetolo-saa-segern som satte broms för Maurernas
framsteg i Spanien. - Riesley. Konungens skyttepris. Segraren
bäres 1 gullstol. - Grimsby. Konungens och Drottningens af Eng-
land närvaro vid invigningen af de nya dockorna, som kostat öfver
45 millioner kronor. - Milwaukee (Amerika). En nedbrunnen fo-
nograffabrik. - Chicago (Amerika). Ofverste Roosewelt. - Nuva-
rande Presiderlt Taft, den valdige konkurrenten för omvalet. -
Dresden. En originell motorcykel i täiian. - Blankenfelt (Tysk-
land). Skollofskoloni.

 

 

li

OOOOOOOOOOOOOQOOOOOOtx-å

oosoooooooocooonoooot

i
i

   
  
 

  

Petters Rendez-vous.

Kemiskt.
:QQQOCOOQGQOQQQQQWIQlemOaGOOQGGäQGOOGOO:

O .m 0
g Eanlek eeh - vaggan... 2
:00008000000005QQBIOlOOGOGOOQGOGQOGQQ-O:

Senaste nyhet från Seelig. "

Expressnyhet! Konstfilm!

När musikens toner brista.

omkull af en automobil och förlorar därvid sitt
manuskript. Detta finnes af en förbipasserande och

.lohn Smidt, förste Violinisten i orkester-n vid
internationella operan. har uppnått den ålder, då

  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 

 

man vanligen skjutes åt sidan af de yngre genera-
tionerna. Han uppväcker vid ett tillfälle prima-
dennans missnöje, ooh detta resniterarihans afsked
vid orkestern. Då han icke lyckas på. annat håll
finna arbete, använder han sin lediga. tid för kom-
poneringen af en opera.

Då mästerverket ar färdigt äro äfven alla hans
besparingar slut, men han håller sig uppe genom
tron på antagandet och den stora sueeés hans com-
position skall röna. Den gamla historien om bittra
missräkningar upprepas och för att ytterligare öka
hans bekymmer vägras han nu äfven längre fåtaga
hyresvärdens tålamod i anspråk och står sålunda
utan tak öfver hufvudet. Med sitt lifsverk vandrar
han intresselöst omkring på gatorna. Han stötes

 

 

 genom ödets nyok faller det i händerna på di-
rektionen för Johns gamla orkester. Direktören
som inser arbetets artistiska. värde låter utgifva det
som sitt verk. Under ett nytt namn antages det
hos operan och dess första föreställning går af sta-
peln just samma. dag, som John utskrifves från
sjukhuset. Han ställer instinktmässigt sina steg
mot operan. Då1 musiken strömmar emot honom
igenkänner han sin egen composition och kämpar
nu vansinnigt för att försäkra. sig om en plats.
Han blifver bortkörd men insätter sin sista cent
till en biljett till läktaren, därifrån han sedan be-
vittnar sitt verks succes och de hyllningar som
bringas den antagne mästaren.

WGGGGGGGGGQGGGGQIF

(i P " f l o r
G, a e s p a .
Bunny tiger en präktig hönsgård, som han är väldigt stolt öfver. En dag
m kommer en neger till honom och beder om några gamla kläder, och medan
Bunny går för att hämta ett par byxor och några stöflar till den fattiga manA
i nen, tillbringar denne tiden med att se på hönsen, som han finner mycket
trefliga. Bunny får till sin stora glädje liöralatt hans höns tagit första pris
på. fjäderfäutställningen och hans sorg och förbittring är därför stor, då, han
m nästa morgon upptäcker, att hans bästa djur är bortstulet från hönsgården.
Han utlofvar 1,000 dollars till den, som griper tjufven, och enpolishund spårar
m efter tjufven. Men ack, o vel Otaok är världens lön. Hunden luktar Bunnys
sko och jagar efter honom tills han är halfdöd af rädsla och ansträngning,
m medan tjufven i sin familjs sköte njuter en härlig måltid, tillredd af sin väl-
i"

görares bästa premiehöns.

GIS-06609

GGGGGGGGGG-GGGG-Gi

0:OQODOGOGOCINCNCNGODOGOCD.60:09.E
O

å ennes gàfva.

0:)00:

OCDODOGOGQGOWGCOCDOGOGODDOGOE]

= Luitens härskare. =

 

 

 

Till detta program äga barn tillträde imålsmans sällskap.

Måndag nytt program.

i Ä

 

 

 

Kristinehamn, Grundels tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain