#3302: Biograf Olympia

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

fri Café, - - 
i Biltema lr:
iir Matsalar. 

OOO

 

 

 

 

 

 

lnnehaivare:

   
   
   

 

Fru GERDA oLsoN. åV

 

f och stiltuilt hem,

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

 

 

 

 

 

i stilfulla mönster.
ät Stilar efter beställarens eget val.

 

Likkistfabrik.

 

 

 

Riket. 128.

Hvar eeh en som önskar ett vackert f

 

"I Möbler I! 

Ritningar och kostnadsförslag fritt. W r
B. J. LINDENS Möbel- Och I

Falkenberg. Rikst.12s. Ä

 

Ikinntoftlor,
Plyschtotilor,

Filtskor

inkomma uti

Stora Nygatan.

Qbsl

Stramaljtofflor. s.

i alla färger och för öfrigt 
alla sorters modernare Skodon I

Joh. Hailbergs Skoattär, 

Till billiga priser blifva j
reparationer fort färdiga. f

 

iiietieeiiär

rekommenderas.

 

 

 

Stort sorteradt lager.
Billiga priser.

Hilma Frentziehs

Moderna varor. 

 

Falkenberg.

Grönsakshandel.
Bindning af Kransar 8; lr:

sååå?

RIKSTELEFON 120.

Trädgårdsmästare = .

c. Eskilsson,

Buketter alla årstider. W -

W Stort urval af Krukväxter i
från nyanlagda drifhus. Ef

 

FALKENBERG.
O Specialité:
An gro stadt Caffe.

Lager af

q Sydfrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, [-ikon
mv m.

 

 

 

 

 

Am. Äpplen, Lök m. m.

[lust Wtsiteertl 

 

lust Sittergs

Urmakeri år Urhandel,

Falkenberg,

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

Herr- 81 Damur

i guld och silfver.
Stort lager af
Goda Glasögon & Pincenez.

liliilii

 

 

 

i. liiitiiliiiltliå
MBtiiliiiiil

FALKENBERG.

 

 

 

"gl ILSEIIH

to
v-l
Ei
m .
M
H
[Ii

lilllilllii.

 

 

illilittlillgell lll. 5-10 B. lll., fredlig Otil Liiillll!
ill. 7-10 2. lll. Sillill SÖlilillQ
lll. 5-10 2. lll.

I-j-i

Vecko-journaler.

Parisermoder, klädningar och pälsverk.

Konungen och drottningen af italien
gör ett besök i kolonialtruppernas
kasern.

Militärpromenad i New-Haven, Conn.
U. S. A.

m . T- i i m
 Urrseenderurkunde nrhel  A. :Em

Biskopen af Versailles välsignar den
välkände flygaren Moulinais mo-
noplan. .

Kejsar Wilhelm mönstrat Fredrik
Wilhelms grenadiärregemente.

firandet af sjöslaget vid Trafalgar.

Heltimmasskådespelet

rn mille

"iiil liliillllli lliilli".

-Ett storslaget och gripande drama med den populäre och omtyckta i.

skådespelaren PSILANDER i hufvudrollen.

Monopolfilms.

Uppföres med garanterad ensamrätt.

Ej tillåtet för barn.

Biljettpriser: izsta plats 35 öre, 2:dra 25 iire.
plats 25 öre, 2:dra 15 öre.

088.!

 

STORT LAGER AF

Ll-KKISTOR

i alla storlekar och prislägen, större kistor
från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran-

sar, Band, Saeioningar, Garneringar, Bjud- I

ningsbiljetter, Sorgvisitkort m. m.

033.! Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser.

B. J. Lindéns Likkistaffär,

Rikse12s. Falkenberg. Rikse128.

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles. 

i Brlrtrli Wliliuir.

Bari B. Petterssons
Guld-, Silter-, Nysilfoer-

och Nickelaitär,
FALKENBERG.
rekommenderas.

Prima lvaror.

 

 

 

 

Billigaste priser.
Lokal:
Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

 

Bigge lelierssers

Klädes- och i
Skrädderiaffär.

Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontanttörsäijningi

 

 

 

 

 

 

 

Besättninge-
Magasinet.

(Linda. Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

Riksteiefon 69. FALKENBERG. Midt för torget.
Stort sorteradt lager af:

.i Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
i och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. rn.

Nysilffoer af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

i. Allt till platsens billigaste priser. "M

 

i.. w. iirssers

i SKBÄDDERI & HERREKIPERINGS-

AFFÄR rät:

rekommenderas.

lit!

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl -
utfört skrädderiarbete.

ett!! sedd!

 

rllln

Rak- år ---

Frisérsalong

rekommenderas: F

i.

 

 

 

 

Valsorteradt lager af alla slags

Toilettartikiar.

 

Barn: 1:sta of:

 

 

 

LL  f m
 Manufaktur-,
Kapp- 8:
Modemagasin
Falkenberg, =
rekommenderas.

 

 

 

eiKsTEL.5o. FALKENBERG. RleTEL.5o.
0000000000000p
Jern-, Kol- och
Redskapshandei
UOUUUUGUOUUOU

Väisorteretit lager. r Billiga priser.

 

 

FALKENBERG 1912. M. LINDEGRENS BORTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain