#3300: Biograf Olympia

: 4 dshoiellei f ltittSlilwiili - E. Illlllv.llBllEN.-Se 81328 illhlll-SSUHS 
 I I .EVIIJIaIIkCnberg  I Urmaåzqkåbelfåaindel.  II- f    KlaICleS- 
[emeafeiaae fI .:sara:araagraaäe   i vSkfäidderiaffài-f-z I
.IIIILIII-BII.Ia-Ird åt - iguiaophsafyar;    Kostyrntyger oehIEärIdiga I" lf
 . 4 I I gift-lagad: , . p: . EÅLRENBERG;Å f f f Mansklädef- Vi i V
 1Nlalsållal". i f Goda Glasqgon &-Pmcenez. , i i i i V " 1- j . f f i i i t
i i i i i 7- i V - .   .  i i Sven-skaiivarorl lLåga bestämda priser! I i,

 

 

 

  Vi 4

 

 

i Hvarv och. Isiim tIlInskar" ett :vackert
r Vnrnhffstlllullt hem, 
" hvilket bidraga nu aa göraiifvetbehagiigafe, i

bör hänvända sig till undertecknad,I som Vtill
i lägsta priser-utför, "i i

: Fllvroimer;;?I-,...II i

i i stilfullaimönster. i - I
i Stilar efteribeställarens eget val. I
I Ritningar och kostnadsförslagI fritt. Wi I
B. J. LINDENS Möbel- och
- Likkistfabnk. I i

Rikst..128. Falkenberg. "i Riket. 128." 

 

 

 

 

 

 

 

 

fredagen? i i P
. . - ugnllllollermberj

 

 

 

 

 

9

, j i kl. 7.8 och 19 em. (söndag från kl. eVV e.ym
kinntotllor, I I 
Plyschtoftlor, 

  llllil lill [illusluunlii

Ullrkusdrama-iL 2 akter.
Flltslzor

"lnspeladt- af Svenska Skådespelare. .f IV hufvudrollerna: Herr CARL vBÅRKLINII)

Och rm wiKLUND Ar KLERcKijZR.

i alla lfärger Voch för töf-rigt 

alla sorters Imodernare Skadan II II I I I I -I Personen I I I .

inkomma ut! " i Rose Mailand, cirkusryttarinna . .- .i .b . . . . . . Fru Wiklund af Kläl-Cker-
i i? f If I Grefve Hans Åvon Harden, .senare Vskolryttare, framförarje k I i 3 V ;
  I " àf :tCoral-dins dödsnummer" . . . . . . i. . . Herr Carl Bai-cklind.

VCirkusdirektören. Fursten. VGrefve CarlP von." Harden, Hansi-fader) Clownen
i 4balettdansöser, cirkuspublik rn. fl.V i f i

i i Stora. Nygatan;
Obs f nu binigafpriser biff-va
k Vreparationer fort- färdiga.

 

f Hilma l ianlzmhs: f 

I " Fångslandetseenerier Iaf land, folk Voeli kultur i det alltidoroliga Eriwan,
I I -armenierlandet i ryska guvernementet Kaukasus, på gränsen mot "asiatiska Turkiet
MUliBtllläl .i b i i

0th Persien.. I . 7-
OI I 1.I I I II 
.V ,a,gorooh klppor.
i k .I Säng från hafvet. , . . -
ÄEn utaf de härligaste natur-bilder, som hafva blifvit tagnailrrankrike, visa

 

 

 

 

 

I rekommenderas. I
i i 5 - i f Drama.
Stort sorteradt lager. i
Billiga priser. i
" Moderna Varor. 

 

vi Eder i dag på den hvita duken. Denstereoskopiska illusionen är så-stor,fatt
man formligen tror sig vara på det på floden Ifr-amglidande fartyget. i

i ( vPå lösanigrund.

i Enl Dam-disk illustration till hull :husP inte .skola 

i Trädgårdsmästa re 

C. Eskilsson,
i i Falkenberg; "
V Grönsakshandel.
 Bindning af Kransar ör I I
I "i Buketter alla årstider. 
gåvwf Stort urval af Krukväxter 

 . . JBT iii : : f i i
I från InyanlagdaI drifhusI I le priser 1sta plats 50 ere, 2.dra

I I I35 Iöre. Barn: lista
vplats I35 öre, l2::lraI 25 Vlite. , i Å i f i

 

 

 

 

f RIKSTELEEOIN 120, Å f

 Gusi. :Wis X

I FALKElxnanngof.VV

Eil  i ; 310m LAGER iÅFIiI.

.UKKISTOR Hail HPBllerssnns

 

" " . i Speeialité: i I I V --I. I . . I I
-; .ro i Ii X - - IV I I .I i alla storlekar och- prislägerz, större kistor . I -" . . . i i-. Id i l.-
 i AngrOStat Caffe. . från iir-8.501-Allaslagswgffffningskmn- r 7 i SMU-er , Nyållffvgr
. I , - . - I- i - i i i sqr, Band, Soepningar, Garner-ingar, Bjud- i 1 Och V N lleQla-fla r;
I. i Lager aIf i 4 . i ningsbiUette-r,Sorgolsitkor; m. m. i I f - FALKENBERG
 I. Sydfru kt-er I 033.! Am sändes fraktfritt rqudef I fw"ka i I i i I w . I
. i . i, närmaste järnvägsstation till ytterst" billiga i I i rekommenderas. I V

f såsom Apelsinen. Citroner,,52ananer, fikon i priser.

. i i! A I i. L- d.,
plefn, LökijI mI . J m. ens

 

 

 

 

 .w I 3- i I" i Ö m- m". Lokal; i ; i
Å i V  Riket.. tas. Falkenberg. Riket. 128; I

emot Kemikalieaffären.

 

S torgatan,V Imidt

 

   
  
  
 
 

 n. i

Ellen 15. Lördagen Allen-- lll orhISöniluQen

senmutrersien.

eksprofvet. "

i " Frisérsalong; 

I .Föreställningarna tillåtna för bam] "

east f Rätt tm ändring Iaf"pwgmmmet förbehålles. ;f

 illiilif Wllliuin.

 

 

Vi Pri-ma oIaror. VIBilligasiepriser. 

 

VI WIEndast kontantförsäljningl IV

 

Bossättnings-f f
" [Magasinet
(Linda.V Hansons Eftr.) I

.IHjaJmai Peterson.

-mrstelefon 69. FALki-:NBii-RG.v Midtefvmrga.

Stort sorteradt lager af zVV

Glas., Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
och Lampdelar, Lerkärl; alla slag, m. rn. .
Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm.
välkända tillverkningar. "
Presentsdker if alla prislåIigen. V i i

Am tm platsenstbmigaste primer-m

 

SKRÄDDERI- a HERREKIPER-INGS-
 AFFÄR i
rekommenderas. i

Uli!

Tiiierkandsiifvérmdaij
i Warberg 1904I för "väl
utfört Vskrädderiarbete.

i i :i i i :im

 

f ÅIJOhnsons
I i n Rak- åc-I-Ö- Ä i r 

 

 

 

 

I I rekommenderas.
i VälsorteraIdt lager alla. slags

I " q fTIoilettartiklar.

 

 

  
   
 

 

 Manufaktur-I. f 5 
q k Kapp- Vöri I I
i Modemagasin
Falkenberg, 

i rekommenderas.

 nu

 

 

 

 

i i RiksTEL. ao. FALKENBERG." VRiKsTEÅL; se.)V
-l U 7noeeenenngnnn i

I fJer-n-f, Kol; och 
I i Redskapshandel.

IIg vuuvunvqovvuu.I .I
VllälsIoiterailt lager. i XBllIIlga priser.i I. i

 

 

:i

 

VIEÅEIRENBERG l912,I M. LINDEGRENS BORTRVCRERI. .

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain