#3299: Biograf Olympia

i

 

 

Stadshotellet

i Falkenberg

rekommenderar sina nyreslaurerade

 Café. -f - Qi?
i Ä fill-il . , 1i.
 Biljard år 

 Malsalar. i,in3 r

Innehalvare: Fru GERDÅOLSON. 

list. Silisris l, MALMGRENS Biggie Johanssons

Urmakeri de Urhandel, ..
Falkenberg, 

IMillB-llllliill Skogsägarn-
ga

 

 

I rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

LO
I-l
Herr- 8: Damur ä
M
H
DG

   
 

 

 

Kostymtyger och Färdiga
Manskläder.

Svenskavarorl Låga bestämda priser!
Endast kontantlörsäljning!

i guld och silfver.

 

 

Stort lager af

 

 

 

 

FALKENBERG.

 

 

 

 

 

Goda Glasögon år Pincenez.

 

 

 

Hvar och en som önskar ett vackert P4f:
H anh stiliulll hem, M i

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare, I
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

"I Möbler W 

i stilfulla, mönster.

Besättninge-
Magasinet.

(Lindal Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

.i Rikstelefon 69. Midl för torget.
I I Stort sorteradt lager af:

 

   

 

 

 

ilnrann

Torsdagen den 7, fredagen den e, Lördagen den 9" A4
een Söndagen den 10 nen.

  
  

E.- Slilaf efter beställarens eget Val- . kl" 6! 7! 8 9 e" m. Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
itninfrar och kostnadsförsla fritt. "nå i I och Lampdelar Lerkärl alla slag, m. m.
R b i g i i I Nysilfoer af Gnldsmeds-Ä.-B. i Stockholm

 

välkända tillverkningar.
Presentsaker i alla prislägen.

Allt till platsens billigaste priser. "m

- B. J. LINDENS Möbel- och l
Likkistfabrik.

Rikst. 128. Falkenberg. Rikst. 128.

 

 

 

 

 

 

mk.lllympska Spelen.

De olympiska fotbollstäflingarna.

kinnloiflor,
Finalen mellan England-Danmark.

  

l. W. lliilSSllNS

    

Plyälililiisfis lliliellel nl lelllllem eller lind en  
Flaskor än?13033565.Oäälniåfsfålsl j Miltärskämt i många indelningar. v . I rekommenderas.

inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoaflär, 

Stora. Nygatan.

Tin bringa priser blifva 
S
4 r r reparationer fort färdiga. 

 ed kvinn Kustspel.

i n b F Tillerkänd silfvermedalj
I S i Warberg l904 för väl
Mannen som inre kande sida " 
, y .eeeeererlr

 

 

linnen al lind nl- lillan el ldlel. w

 AG Uflohnsons
Spännande drama. s- Q .Inh-


Hilme iranlziehs
llerieeiiär Q

  

En hjärlekrossare med olur. , .
Slormande skämt. Frlsélnsalong

Kvarnensliemlighet.

deltimmesslrddesnel från nordisk Films.

 

rekommenderas. E 

 

 

 

 

 

 

SlOll SOllelädl lager. rekommenderas. i
Billiga priser. "

Moderna varor.

Välsorteradt lager af allaJ slags

Toilettartiklar.

 

 

PERSONERNA: Major Värme. Alma, hans dotter. Godsägare Wilner.

 

Trädgårdsmäslare = Sven, hans son. Nils, kusk. x -- 
 Grosshandlare Wilners roll utföres af ANT ON SALMSON. , 2
F Ik b om oy. OO w
a en erg- i En skämthistoria af det mest dråpliga slag. Filmen talar för sig själf bättre M
Grönsakshandel- än alla beskrifningar. Ofvermåltan muntert. I anufaktur-e

Bindning af Kransar & -

Buketter alla arstrder. i
 Stort urval af Krukväxter 
W från nyanlagda drifhus. 

RIKSTELEFON 120.

Första afdelningen .spelas som barnföreställning mellan kl. 6-7 e. m. - 8!
Andra afdelningen från kl. 7 e. m. endast för äldre. MOdemagaSlll
Nytt program från och med Torsdagen den 14 kl. 7, 8 och 9 e. m. I

Biljeupl-isem nsta plats so öre, 2:ara ss are. Barn; nsra . Falkenberg, ä
plats 35 öre,h2l:dra 25 öre. rekommenderas.

 

 

 

 

   

 oss! Rätt nn ändring af programmet förbehålles. 
lillll. WlSlllllllllll. i  Billllllillil WlllilUllll.

FALKENBEno.. L l KK] STOR  ammo. FALKENBERG. mama).

Specialité:

 

 

 

 

 

 

 

 

. 0 i alla storlekar och prislägen, större kistor - . -. I - 0

An från kr. 8,50. Alla slagsBegrafningskran- , , enonnnnnnnnn
L f sar, Band, Svepningar, Garneringar, Bjud- O C h .N lc k Q l r i Je r n K OI h

ager a ningsbiljetter, Sorg-visitkort m. m. FALREN BER G , -l u 0 C

OBS. ! Allt sändes fraktfritt tll Ed ,
c S y d f r u  r närmaste järnvägsstation till ytters: billig: 4 rekommenderas . R e d S p S h a n d el"
sasom Apelsiner, Citroner, Bananer. Pikon priser. Prima Jaro, B .11. t , u g u o u u u
. I . , . . ,, f i z .1 as e reser. U U U U U

m m B. j. Lrndens erkrstalfar, Lokal. g p u

 

 

 

 

Am" Applen, Lok m- m- Riket. 128. Falkenberg. Rikst. 128. Storgatan, midt emot Kemikalieaffären. Välsortepadt lager" ä priser-

 

 

 

 

 

FÅLRENBERG l912. M. LINDEGRENS BORTRYCHERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain