#3298: Biograf Olympia

.oool slooolos E MALMGRENSBiggo Johanssons

.. Urmakeri & Urhandel, --
Klades- och

Falkenberg, H n u . u
MllBtllliillll Skfaggiglgggffaf-

lv"clshotellet

i Falkenberg

rekommenderar sina nyreslaoreraae
for Cafe: -- 
 Blljarda
(lol. Matsalar. 
innehavare; Fru GERDA OLSON. Pin "

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

rekommenderar sitt rikhaltiga
Kostymtyger och Färdiga

i lager af goda och väljusterade
Herr- 81 Damur
Manskläder.
V Svenska varor! Låga bestämda priser!

lo
I-l
lZ-i
CD
i guld och silfver. M
H
Då
Endast kontanttörsäljningl

Stort lager af
Goda Glasögon & Pincenez.

 

 

FALKENBERG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Hvar ooh on som onskar ett vaokort 
C ooh stilfullt hem,

Bosättnings-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)
Hjalmar Peterson.
Rikstelefon 69. FALKENBERG. Midt för torget.
Stort sorteradt lager af:

Torsdagen den 5, Fredagen den 6, Lin-dosen den
. .. Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
7 Sdml Sonddgon .den Det. 

välkända tillverkningar.

" 0 Presentsaker i alla- prislägen.
kl. 7, 8 och 9 e. m. (sunday fran kl" 6 e. m.) q Allt till platsens billigaste priser. m

 

 

 

 

 

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

-- Möbler n I

i Stilfulla. mönster.

i... Stilar efter beställarens eget val. i
Ritningar och kostnadsförslag fritt. w

B. J. LINDENS Möbel- och v

i Likkistfabrik.

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. ,

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

i-T-T I.
WOW L W lARSSllNS
Plyschtotilor,I i I 1 d . .
Stranoalitotilor. I" E I S . SKRÄDDERI a HERREKIPERINGS-
Flaskor nell-slåss..ansedda I Härliga nanm-scenerna. AFFAR oåä
 rekommenderas.

inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoattär, 

Stora Nygatan.

 I Till billiga priser blifva 
 0 å reparationer fort färdiga. 

i I Tillerkänd silfvermedalj
I 1 s i Warberg 1904 för väl .
r O O r I I I a i . . utfört skrädderiarbete.
i O
Heltimmesskàdespel, inspeladt af Nordisk Films 0:0 med

 

 

1ANTON SALMSON i en af hufvudrollerna.
Pro Forma är en kärlekskomedi med en rikedom på spännande situationer h
och fängslar åskådarens intresse från början till slut. A. J O n S O 

osladig. Och flyktig. 

i Frlsérsalong
Fritt efter den ryktbare engelske poeten Charles Kingsley. u-
En ovanligt rörande till hjärtat gående films. Verklig konst. i

rekommenderas:-m
OBS.! Denna bild visas endast eventuellt.

 
 
  

Hilma iraolziohs
llolloaliar

-f rekommenderas. : 

 

 

 

  

 

 

 
 

Stort sorteradt lager.
Billiga priser. .
Moderna varor. 

 

 

  

i Välsorteradt lager af alla. slags

Toilettartiklar.

 

 

     
   
   

 

 

l staden och på landet -
Trädgardsmästare = i. Lustspeli i. , .w
I i Vi se här en serie humoristiska och väl utförda bilder, motsatserna till sam- ä
C E S I O n rna folks lif och sedvänjor i staden och på landet. Början göres med huru en W
I F I b 7 I kärleksförklaring afgifves och mottages. Huru en hedersaffär uppgöres. En rak- .I
aenel". htd l". ..
u g I suga oc en an opera lon 
Gronsakshandel. b,
Bindning af Kransar &  Kapp" 8!
Buketter alla årstider.  sBinetth-iser: lzsta plats 35 öre, 2:dra 25 öre. Barn: 1:sta Modemagasin
W Stort urval at Krukvaxter plats 25 Ore, 2ttlra 15 Ore.
W från nyanlagaa ananas. Å u u , Falkenberg, =
 é- I denna iorestullnlng lorhlllden lol lldrn. rekommenderas-

 

 

   

GUSi. WtSitllillltN.  BlllliltliNl WIlllllJNil.
 U KKISTOR Bari ll. Poiiorssons  

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialité : I . . i

o i alla storlekar och iprislägen, större kistor u l (1-, S [i U Q r- N S U Q r- O O 0 0 O O å O D D O 0 0

A n g I" O C l från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran- G f . , y .. f I
. sar, Band, Snepningar, Garneringar, Bjud- O C h .N l c i? Q l r, Je r n .- I.. O 

Lager af ning-sbiljetter, Sorgvlsitkort m. m. FALKENBERG ,
OBS. ! Allt sändes fraktfritt till Eder i
Sy  r närmaste järnvägsstation till ytterst billiga - rekommenderas.  
såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, fikon priser. prima varor. Billigaste priser. o u u u u -v v u u u u u o
m- m- B. j. Llndéns leklstaftär, Loka.. -

 

Am- Applena m- m- Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. Storgatan, midt emot Kemikalieaffären. Välsorteradt lager". i priselIl

 

 

 

 

 

 

 

 

FALKENBERG 1912. M. LINDEGRENS BORTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain