#3297: Biograf Olympia

,f-ilil- illliilS i. iliiMERiNS Biggie Johanssons

 i Urmakeri (ii Urhandel, .,
Falkenberg, Och

nnsnnlnle 
ga

 

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

rekommenderar sitt rikhaltiga
.lager af goda och väljusterade
3

Herr- ör Damur

i guld. och silfver.

 

 

:100 Café, - - en

Biljard lå: l
.till Matsalar. 
lnnehafvare; Fru GERDA OLSON. :ij

Kostymtyger och Färdiga
Mansklåder.

a. Svenska varor! Låga bestämda priser!

 

Stort lager af
Goda Glasögon & Pincenez.

 

 

 

 

 

 

RIKST. 15.

 

 

FÄLRENBERG.

 

 

 

 

 

 

Hvar och en som önskar ett vackert 
och stiliullt hem, I i

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till i
lägsta priser utför

I! I 

i stilfulla mönster.

w Stilar efter beställarens eget val. i
Ritningar och koänadsförslag fritt. m i
B. J. LINDENS Möbel- och j;
Likkistfabrik. 

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128. "

Bosåttnings-
ndagaänet

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

- Rikstelefon 69. FALKENBERG. Midt för torget.

Stort sorteradt lager af:

- Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
. och Lampdelar, Lerkärl, alla slag. m. m.
I.. Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
i i välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

 Allt till platsens billigaste priser. W

 

 

 

 

 i i i  . Endast kontantiörsäljningl

innan nn 12, rinna un n, ningen- nn

14 Siimi SÖllilllQQli liBll 15 Det. I
kl. 7, 8 och 9 e. m. (Söndag från kl. 6 e. m.)

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OV 1
klnmomm :i h Veis Stormar 
Plyschmmo-r, I . i; l-kRÄoilNElil all-AHERRSEåPglNGS
. .- Stråmalllqllloli Två hjärtan och ett. . AFFÄR S-
 :11131[sol-iäiåemoääilnafrcerSkåillåi .- .. .
-- Fallslallde karlaksl-Omall l 2 akter. rekommenderas.

 
 

inkomma uti

l hufvudrollen den berömda ryska dansösen NAPIERKOWSKA, "Parisames afgud".
Senaste monopolserie ur den berömda Napierkowska-sviten.

  

Joh. Hallbergs Skoatiär,
Stora Nygatan.

 I Till billiga priser blifva 
 reparationer fort färdiga. 

  

Tillerkänd silfvermedalj
 s i Warberg 1904 för väl
. g utfört skrädderiarbete.

ut!! sätts

Bilden utgör en liten vacker roman från Bretagne i två stora skeden och
många små fängslande kapitel.

  

 

 

Dyrtiden i Frankrike.

Kemisk scen.

Hilma iranizishs 
iislieaiiär

rekommenderas. :- ff;

  

Det blåser en upprorsvind öfver stadens salutorg. Hushållerskorna ha pro-
klamerat sträjk. Luften är förmörkad af kålstockar, melonskal, morotsblad; alla

A0 j
ansikten äro upphettade af striden. Man tillkallar militären. Men den ursinniga

kvinnohopen fruktar icke bajonetterna och ge myndigheterna en sträng tilrättavis- F - fl

ning. Hushållerskorna segra utefter hela linien. Häclanefter skola de, betjänade i i

af galanta soldater, älskvärda landtpoliser och förekommande krigsbussar, betala 
maivarorna med 75 010 under priserna och vid köp af för 50 öre erhålla ett skål-
pund smör gratis. På detta sätt löses problemet beträffande billigare lifsmedels-
priser.

   
 

  

  

 

 

 

 

 

SiOri SOFtGradi lager. rekommenderas.
Billiga priser.

Moderna varor. 

 

 

Valsorteradt lager af alla slags

Toilettartiklar.

 

 

Bilder fràn Bulllunlnllel."

Uppseendeväokande originalbilder från Pathés

  
  

Trädgårdsmästare =-- i

 

 

 

.- krigsfotograf. 7 WE
I Y :Ä W
C Eskilsson f I QOS "rs
- i i i wa
  En apa som fotograf 
Grönsakshandel u . " Manufaktur-7
Bindning af Kramar & i g Brilliant skamtstycke. - Kapp- öl
Buketter alla årstider. .Moderna asin
sååå?- Stort urval af Krukväxter Biljetlpriser: lzsta plats 35- öre, 2:dra 25 öre. Barn: Izsta g
sagan? från nyanlagaa drifnus. .I plats 25 öre, mm 15 öre. Falkenberg, =
RlKSTELEFON 120. rekommenderas.

 

 

 

 

nenlnl föreställning liu frn, 

Enl. Wlslnnni. Å lenln Wnnun.
FALKENBERG- LlKK-ISTOR litlil PBllBiSSUilS FALKENBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S i ll ) : . .
o Pecia lie i alla storlekar och prislägen, större kistor  N OOQOQOQOOOOQQ
A n g r O S C . från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran- , . , ,,
sar, Band, Svepningar, Garner-ingar, Bjud- N r,  i... 
" Lager af ningsbiljetter, Sorgeisitkort m. m. i FALKENBERG 7 i
OBS. ! Allt sändes fraktfritt till Eder ,
S y u r närmaste järnvägsstation till ytterst billiga rekommenderas. R S  h a n d el"
såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, Hkon priser. Prima varor Bull. aste .
i , . , . . ,, . priser. UOUUOUUUUUUUU
m m B. J. Llndens leklstaifar, Lokal. g

 

 

 

 

Am- Applen, m- m- Riket. 128. Falkenberg. Biker. 128. Storgatan, midt emot Kemikalieaffären. Välsortgradt lagar" i prisar"

 

 

 

 

 

FALKENBERG 19l2. M. LINDEGRENS BORTRYCHERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain