#3294: Biograf Olympia

Stadshotellet

 

 

 

 
 
 
  
 

i lust inletts

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

I Herr- Bl Damur

i i guld och silfver.
Stort lager at

Goda Glasögon & Pincenez.

 

-i Falkenberg
rekommenderar sina nyrestaurerade
iii Fait "" 
 Btliard år 
ggn Matsalar. 
lnnehaivare: Fru GERDÅ OLSON. vi

 

 

 

I:ooh stiliullt hem, I

lägsta priser utför

i stilfuIla Imönster.
M Stilar efter beställarens egetval.

 

Likkistfabrik.

 

 

 

Riket. 128.

Hvar ooh en som önskar ett vackert 

 
 
  

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare, l I
bör hänvända sig till undertecknad, som till i"

-- Möbler --

Ritningar och kostnadsförslag fritt. "w 
B. J. LINDENS Möbel- och 

Falkenberg. Riket. 128. 11,,

llllilll

t. nnnnntns

 

RIKST. 15.

 

 

 

nnnttntln 

FALKENBERG.

lllllllllll.

 

 

 

klnntolllor,
Plyschtoiilor,

alla sorters modernare Skodon

Flltskor

inkomma uti

Stora Nygatan.

Obs!

Stramaljtoillor. i

i alla färger och för öfrigt .

Joh. Hallbergs Skoaffår, 

Tin bringa priser blifvaI 
reparationer fort färdiga. I"

 
 
 
  
 

ämnets

Storstadsdrama i 3 akter.

i världen!

 

llndeailär i

rekommenderas.

 

 

 

Stortisorteradt lager.
Billiga priser.
Moderna. varor.

  
 

Hilma ltantziolis

 

Falkenberg.

Grönsakshandel.

Buketter alla årstider. M
W

RIKSTELEFON 120.

 

Bindning ai Kransar & W i
W Stort urval ai Krukväxter c

från nyanlagda drifhus. .

 

FALKENBERG.
Specialité:
An gro stadt Caffe.

Lager af

i sydtrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, fikon
m. m.

Am. Äpplen, Lök m. m.

 

 

 

 

 

 

STORT LAGER ÅF

LIKKISTOR

i alla storlekar ocli prislägen, större kistor
från kr. 8,50. Alla slags Begrafningskran-

ningsbiljetter, -Sorgvisitkort m. m.

OBSJ Allt sändes fraktfritt till Eder
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga
priser. -I

B. J. Lindéns Likktstattat,

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128.

 

Torsdag, Fredag kl.7-10, samt
Lördag och Söndag kl. 6-10 e. m.

m

Genom sirenens lockande toner och tjnsande blickar
söndras de bada bröderna, hvars rörande tillgifvenhet för
hvar-andra varat i manga ar.
Hvem af dem, det skall bli, bestämma de ge-
nom ett parti schack, det gudaboriia spelet. Bilen innan
VVolyelmn lskett inser segraren att segern var en illusion blott,
att broderhjärtat var mera värdt än den nsla. kvinnans.

Ett mästerverk aj första rang.

 u Jimrikanaren.

C. Eskilsson, f

Charmant lustspelsnyhet.

"Bilden upprullar för åskådaren ett toffelhjältedrama med en hel dell
hefängda, komiska situationer, hvilka ovilkorligen locka till skratt.

Ej tillåtet föl-1 bal-n.
Biljettpriser: lzsta plats 35 äre, 2;dra 25 tire.
plats 25 öre, 2:dra115 öre.

:083.1 Rätt till ändring af ptogramxmet förbehålles. 

Enn wanna-N

sar, Band, Soepningar, Garneringar, Bjad- 1

 

hasar

En af dem tfàr ej finnas till

  

 

Guld-, Silioer-, Nysilioer-

och Nickelaiiär,
FALKENBERG, -
rekommenderas.

Prima varor. Billigaste priser.
Lokal: I
Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

 

 

 

 

 

.I .ll .Hu - Svenska varor!

Bigge Johanssons

Klädes- och e
Skrädderialiär.

Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
Manskläder. .

Låga Xbestämda priser l
Endast kontantförsäljningl

 

 

 

 

 

 

 

i Bosättnings-

Magasinet.
(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

 Rikstetefon 69. FALKENBERG. Mtatfsrtorga.

Stort sorteradt lager at:

v Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor
g; och Lampdelar, Lerkärl, alla slag. m. m.
.- Nysilfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm

välkända tillverkningar.
Presentsaker i alla prislägen.

 Allt till platsens billigaste priser. 

 

:i lll

stressigt

t. w; innssons

 SKRÄDDEBI & HERREKIPEBINGS-

AFFÄR få
rekommenderas.

Tillerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört "skrädderiarbete

 

 

 

Ä A. lem-.sens

- Rak- åc -Ä-
Erisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

 

Valsorteradt lager af alla slags

Toilettartiklar.

 

  
    

Barn: lasta 

 
  

"EE

 

 

 Manuiaktur-,

Kapp- 8:
Modemagasin
Falkenberg, =
rekommenderas.

 

 

 

 

 

tail ll. Petterssons B U HN WIJKLUNU

RthTEL. 50. FALKENBERG. RiKsTeL.5o.
ODDQOOOOOQQOO
Jern-, Kol- och
Bedskapshandel

UUUUUUUUUUUUU

Valsorteradl lager. e Billiga priser.

 

 

FALKENBERG 1912. M. LINDEGRENS BOKTRYCRERI.

" X

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain