#3291: Biograf Olympia

x lilaclsliotel let

i Falkenberg

rekommenderar sina nyrestaurerade

 

 

 

 

 

 Café, -- n
 Biljard åc  
.lol Matsalar. lugg

 

innehavare. Fru GERDA oLsoN.

 

 

 

Hvar ooh on som önskar att vackert
ooh stilfullt hom, w

hvilket bidrager till att göra lifvet behagligare,
bör hänvända sig till undertecknad, som till
lägsta priser utför

H. Möbler I-

i stilfulla mönster.

ä..- Stilar efter beställarens eget val.
Ritningar och kostnadsförslag fritt. .IE

B. J. LINDENS Möbe1- och
Likkisofabrik.

Riksa. 128. Falkenberg. Riket. 128.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kinntoitlor,
Plyschtoiilor,
Strarnalitottlor.

i alla färger och för öfrigt
alla sorters modernare Skodon

Eiltskor

inkomma uti

Joh. Hallbergs Skoattär,

Stora Nygatan.

QJQS-l

Till billiga priser blifva
reparationer fort färdiga.

 

Modoaliar

rekommenderas.

 

 

 

Stort sorteradt lager.
Billiga priser.

Hilma Fraotziohs

Moderna varor. c

 

Falkenberg.

Grönsakshandel.

RIKSTELEFON 120.

Trädgårdsmästare = f

C. Eskilsson,

Bindning af Kransar ör  
Buketter alla årstider. W f

W Stort urval af .Krukväxter .
W. från nyanlagda drifhus. I

 

liUSl. WiSlllllllltN.

FALKENBERG.
Specialité:

Ångrostadt Caffe.

Lager af

Sydfrukter

såsom Apelsiner, Citroner, Bananer, [fikon
m. m.

Am. Äpplen, Lök m. m.

 

 

 

 

 

 

 

[lust Silhsrgs

i Urmakeri år llrhandel,
Falkenberg,

rekommenderar sitt rikhaltiga
lager af goda och väljusterade

Herr- 81 Damur

i guld och silfver.

t. hhhsatls
Ihoatonia 

FÄLRENBERG.

 

 

 

 

RIKST. 15.

i, Stort lager af
Goda Glasögon & Pincenez.

 

 

 

 

 

 

Biggo Johanssons

Klädes- och
Skrädderiaffär.

Specialité:
Kostymtyger och Färdiga
Manskläder.

Svenska varor! Låga bestämda priser!
Endast kontanttörsäljningl

 

 

 

 

llllhllli lllllllll.

 

 

Torsdag, Fredag, Lördag kl. 7-10
samt Söndag kl. 6-10 e. m.

F-T-1

Bosättnings-
Magasinet.

(Linda Hansons Eftr.)

Hjalmar Peterson.

Riksielefon 69. FALKENBERG. Midifartorgei.

Stort sorteradt lager af:

Glas, Porslin, Kristaller, Nickel, Lampor

och Lampdelar, Lerkärl, alla slag, m. m.

Nysflfver af Guldsmeds-A.-B. i Stockholm
välkända tillverkningar.

Presentsaker i alla prislägen.

Allt till platsens billigaste priser. w

 

 

.Nordisk Films tompzs stora sensation

 " of lillll.

Kontioentens största suooesnummer.

En till hjärtat gående lefnadssaga.
Hufvudpersonerna:

Pastorskan Berg. l Ryttmästare Helmuth, hennes man.
Agneta, hennes dotterdotter. l Dansösen Lizzy la Bella.
Grefve Bonnot.

      

 

Vl ryttmästare Helmuths roll märkes den populäre skådespelaren V. Psilander.

l. W. lllilSSllNS

SKRÄDDERI & HERREKIPERINGS-
AFFÄR Ei
rekommenderas.

T illerkänd silfvermedalj
i Warberg 1904 för väl
utfört skrädderiarbete.

lll!

kb!!! U!!!

 

Kinematografien är de obegränsade möjligheternas konst. Hur väl framgår
ej detta af denna bild, alltför väl för att kunna beskrifvas med några tomma fra-
ser. Men en hvar, som sett denna bild, kan förvisso förstå, att för framställandet
af denna bild måste ha användts menniskogeniets hela uppfinningsförmåga.

Amerikanskt lustsp-el!

De båda rivalerna

eller

Å. ohnsons
Raa- a 
Prisérsalong

rekommenderas.

 

 

 

 

Välsorteradt lager af alla slags

 

 

 

 

 

 

 

DB förälsk [le El il l Toilettartlklar-
ll ä I] l .

james och Bill göra förgäfves sin uppvaktning för den sköna Ellen. De I w
.bli båda ohjälpligt slagna ur brädet af f en apa. Men så en dag dör till Ellens 
lstora sorg apan och nu lofvar hon sin hand åt den som kan skaffa henne den w
bästa apan. Den ene unge mannen kläder nu ut sig till apa och blir i denna .IE
gestalt den andre unge mannens ägodel och hvilken denne triumferande framför "IE
för den sköna. Men, o ve, apan bryter sig ut ur buren och de nu följande sce-
nerna sluta med att det lyckliga djnrets ägare själf blir inspärrad i buren. En li-
ten stund senare presenterar sig den förste unge mannen e nu fri från sin ap- 
dräkt w och får det efterlängtade ja-ordet. K

-:---- I  &
I I O ll

--= Ej Ihlleltei for bal-n. Modemagasin
Biljettpriser lzsta plats 35 öre, 2:dra 25 öre. Barn: 1:sta Falkenberg, --

plats 25 ore, 2:dra 15 ore. rekommenderas.

058.! Rätt till ändring1 af programmet förbehålles.

 

 

STORT LAGER AF

LIKKISTOR

i alla. storlekar och prislägen, större kistor
från kr. 8,50. Allaslags Begrafningskran-
sar, Band, Soepningar, Garneringar, Bjud-

Bari G. Patiorssoos

Guld-, Silier-, Nysilioer-
och Nickelaifär,

 

 

 

 

ningsbiljetter, Sorgwlsitkort m. m.
033.! Allt sändes fraktfritt till Eder 
närmaste järnvägsstation till ytterst billiga rekOmmenderaS.
priser. , , , , u Prima varor. Billigaste priser.
B. j. Lindens Likkistaffar, Lokal.

Riket. 128. Falkenberg. Riket. 128.

Storgatan, midt emot Kemikalieaffären.

 

 

lllllllllllNll WllKlUNll.

RleTEL.5o. FALKENBERG. RIKerL.5o.

Jern-, Kol- och
Redskapshandel

UUUUUUUUVUUUU i
Välsortoradt lagar. r Billiga prisar.

 

 

FALKENBERG 1912. M. LINDEGRENS BORTRYCRERI.

Information

Title:
Biograf Olympia
Printed year:
1912
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain