#3290: Excelsior-Biografen

iografen.

lll. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

 

Stort 2-Timmars-Program.
Fr. o. m. Torsdagen d. 28 Nov. t. o. m. Söndagen l Dec.

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 ooh 9 e. m.

i:

 nde cirkus.

NI I här g-ycklaretrno!:visar inför en förvånad åskådarehop i en by sina primitiva kon-
VVHei. . inf-lY poikar gora halsbrvtande konststvcken, Pelle Jöns söker Genom sin-1 trick"
satin publikens skrattmuskler i rörelse, en lilidansare utför sina prestiitioner .nötter-1 höfl:
Slfimd lina 1 glansniiimret och direktörens .stolthet iir den rklokfw och se litet 
hnslen som äfven inhöstar rikligt bifall. i L i i mmm amd

WGGGGQGGGGGGGGG-Gö

i En liten pojke och on liten ilioka - Manfred olh lfli
n .är H I .G c o u I I . - .l se var deras nam - bt - " fu.
m finnldiai, bodde pa tva gods som gransado intill hvar-andra. De voro lokkanii-ater dikihailålivltd

upp sida vid sida..
De drömde (rån "f" "o  i " " " i
b g pa gang tiamtidsdrommen, dromde sig ut 1 den stora v" i"-
-w I Vi I I I o I ., . 1 ida v nld I -
tid tillsammans, aldrigr xSläkllda at. Men llfvet det blef annorledes. c ( eni du
HH Den tid kom, da Manfred alleua maste draga ut i världen för att vinna ett namn och o
iir r e, ändan Ehse stannar hemma Isom drömmarnas vakter-ska.
. an sätter handlinoen i verksaml t i I -- - i. -  "
tm honom. B le och realiseiai afvcn de iolhoppmngar man har satt
Hon -- hon vantar talith och drömmer vidare. Och omsider kommer den dag då de mötas. m

Hand i hand och kind mot ki 0 D " "
ö fi ml Ya dessa tva framtiden till nöt - a f " i" " -
(ll-ö nmnms Spegel. , -l l tes 0(ll gladJEL .Slg ofvei

c] .Denna nu hjärtat gående handling är så gripande,
att ingen som en gång sett bilden undgån att få

m tårar 1 ögonen öfver de ungas troiasta kärlek.

sl-

Lehman som ehaullör.

Illa ute som vanligt.

Vännen Äldehman blir icke nedslagen af sina många motgångar och äfventyr. N n har han fått i sitt
hufvud att han skall köra automobil, och naturligtvis sätter han sitt beslut i verket.. Att bli körd af herr
Lehman betaoka vi oss dock för. ln automobil behöfver för sin framkomst vatten och benzin och med dessa
båda. saker har vår nyblifne chautiör åtskilligt besvär, utan att lyckas sätta automobilen i godt humör, tvärt-
om blir den allt mera vresig och ett tu tre låter den cn af ringarna spricka af förargelse. Där står nu
Lehman ooh kan icke annat, under det att folksamling bildas omkring honom. Så, följer en sist-a hård dust
med automobilcn. Till .slut exploderar maskinen och vi tinna Lehman sittande bland spillror-na, omskakad

men vid godt humör.
0 Q O Muntert. O 0 I

Q EXTRANUMMER. Pf.

Lustspelsnyhet från Nord.. Films Comp.

U 5!! mläslyekaf fritier

Två. unga män träflfa på. sin promenad två vackra flickor: som synes dem flsynnerligen Dlämpliga som
sällskap. Mon hvarje nal-mande afvisas kraftigt och bestämdt af de sköna. Mon da de e.) ta ga i fred,hitta

e

de pa en krigslist. De taga hvar sin man under armen och uppmana, dem följa sig till sina respektive hem.

Förtinstn följa. de unga männen med, ej anande arg-an list.

Heltimmesskådespelet

1 lBl lÖPl I

Ytterst spännande och fängslande drama.
Attraktionsnummcr utan motstycke.

Enastående sensation.

Det är en sensationell bild om en hustrus otrohet och
listiga ränker för att fasthålla sin älskare vid sig, om en
mans sanna kärlek som räddar hans älskades lycka. .och
förmögenhet, men hvilken handling dock drifver den ruine-
rade bankiren att göra slut på sitt usla lif, som denna
gång rullas upp å. den hvita duken. Hvarje scen, hvarje
detan är så mästerligt iscensatt och inspelad att en hvar
måste fangslas däraf. I

Ett konstverk af rang.

N Beskrifning i biljeitluokan à 5 öre. w

menn jnllnnnnnlln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
.UD-ll-

.ID-.-
..EE-ll.. = 

 

 

Barn äga icke tillträde.
Måndag nytt program.

 

 

Kristinehamn 1912, Grundcls Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain