#3289: Excelsior-Biografen

W i

 .
f l I

 gr a I n.

N. G. T. 0:e stora sal. Hörnet ai Spelmans- & Österlånggatan.

 

 

 

 

Stort 2-TimmarslPrugram.
Fr. o. m. Måndagen d. 18 t. o. m. Onsdagen d. 20 Nov.

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e.4m.

 

 

opnIIDUUDHIDEDI!!!UDUIEEIEEEEHHIUIEEIHIEIIDD

o  min 2. o

Illustrerad tidning öfver allt som händer och sker pàljordklotet.
oo

9

nmu9

  

0
n
E
lå
9

on

DEEEDUDEIHEIDUDDEIDEHEDEHHEDECEHIHEDHDHHUOO

Löjtnanten pà Vift.

Löjtnanten är ute och fästar och kommer hem tämligen Dstagadw. Under tiden
har hans kalfaktor haft ett möte med sin käraste och i sina känsloutbrott har han
haft olyckan att slå sönder en stor spegel. Då löjtnanten kommer hem, skall kal:
faktorn försöka dölja sin malör och detta gör han så finurligt att hans husbonde
blifver i den tron, att det är han själf som slagit sönder den stora spegeln.

 
 

 
 

 

   
 

Den gyllene staden. p

Mycket intressanta imponerande vyer.

 

Expressnyhet. q

 

   

 

. f

Fästprissen..

Skämtnummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v i " f -f g Ö : :: :EI-x
g  :IP :: k i
[JJ I

Uppseendeväckande nyhet. Konstfilm af rang.

 

Heltimmesskådeepelet

. Det x, a f.
ögofiicket

eller
EN MonEBe fem-FEB. 

Enflefnadsroman i 2 akter.

l hufvudrallen Fröken HENN Y PORTEN.

Samma skådespelare som i DKärlek under malm.

 

 

 

Det är en gripande bild ur det moderna sällskapslifvet, ej af det van=
liga slaget, som denna gång upprullas. Med allt mer stegrad spänning
följer åskådaren bildens olika skeden: Hur hon, den stolta adelsfröken,
lockas att mot faderns vilja ingå ett giftermål, som snart kommer att krossa
hennes arma hjärta, då hon finner sin man i en annans armar. Bortvisad
från hemmet beslutar hon slutligen att offra sitt förfelade lif för sitt barns
i lycka. Det är moderskärleken som fällt utslag.

En djupt upprörande, medryckande bild,
som kommer den starkaste att tåras.

W Beskritning i biljettluckan à 5 öre. W

 Pärt-än f-f i
Intel. .

Barn äga icke tillträde.
Tordag nytt program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn1912, iii-undels Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain