#3287: Excelsior-Biografen

Excelsior-

I Begrafen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

 

Xx..

90000000

Stort 2-Timmars-Pregram.

 

Fr. o. m. Torsdagen d. 5 t. o. m. Söndagen d. 8 Sept.

 

Föreställningar alla dagar kl. 7-9 & 9-11 em.

En resa i Böhmen.

Täilin mellan tjurar. =

eensssssseseeeee

= v Heliimmesskådespel.
 Världsam-akrian! världsaurakrian!

iirntimiarn.

Forts. ai "Den flygande Cirkus

sBjörntämjarem är i likhet med aDen flygande cirkusa författad
och iscensatt samt fotograferad af Alfr. Lind, ett namn som på senare
tider gjort sig allt mer och mer gällande i filmsvärlden. Herr Linds
mångsidighet sträcker sig sä långt, att han äfven i denna bild innehar
hufvudrollen.

aBjörntämjare-na förer oss ännu mera i intim beröring med artist-
världen än aDen flygande cirkusa, skildrande i bjärta färger lifvet bak-
om kulisserna med dess intriger, hat, glädje och sorger. Alla mäste
utan tvifvel fängslas af de liffulla taflor som upprullas genom denna
bild samt erkänna att det är en värdig fortsättning på den bild, som
utan tvifvel gjort den största succesen hittills såväl i Sverige som
annorstädes.

 

waå

9
.:,
.

9)
o

HUFVUDPERSONERNA:

Fru Lilli Magnussen, f. -Bech, Herr Richard Jensen,
Herr Peter Fjelstrup, Herr Alfred Lind.l

w Beskrifning i biljettluckan ä 5 öre. w

QQQQQQQGGQQQQQQ

G
9
Q
Q
å
9
O

ä
å
. åswwewwwwäwww

e
n
n
e
e
e
e
n
n
e
n
n
n
n
g

Ett besök på det världsberömda

Szt Miehaelsberget.

Vi föras upp genom de mest hänförande trakter, som finnas pä jorden
och bese den praktfulla kuststräckan, som .sträcker sig utmed bergets fot.

Vi vända vatten och vågor ryggen och begifva oss upp i tornet. En
oerhördt hög trappa förer oss upp till toppen, hvarifrän vi ha den mest hän-
förande utsikt öfver nejden. I

Därnest lockas vi till museet, där en massa sevärdheter möter oss.
Härpä besöka vi kapellet Szt Aubert, hvilket andas frid och lugn. Vi bestiga
nu tåget och snart är värt besök ett minne blott.

Hennes första bullar.

Unga frun bakar bullar, mannen blir sjuk, alla som smaka bli sjuka, och sist
blir lilla frun själf sjuk efter att som rättvist straff ha ätit en bulla.

0006-0606-

 

 

 

 

Bal-n äga ej tillträde.
Måndag nytt program.

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn, Grundels tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain