#3286: Excelsior-Biografen

r-

ffl  Klumsjää

 brxe j V!
 .Y . -----1. åå-
"signa-www!!

Exoelsior-

grafen.

LN. G. T. 0:e stora sal. Hörnet al Spelmans- 8: Österlànggatan.

-N

 

 

 

 

 

Stort Z-Timmars-Program.
Fr. o. m. Måndagen d. 21 t. o. m. llnsdagen d. 23 likt.

 

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 ooh 9,
Söndagar kl. 5, 7 oeliP 9 e. m.

 

 

 

 

IEI

I undervattensbåt
mellan pansarskepp.

àIl àlr n
àn u

IL :li àll :W

. .I .: :FE-I
00000000000000000000000000000
 Enastående mästarkonstfilm. m

0

0

i 0
Denna bild är ett bevis på hvilken hög ståndpunkt den modern o
i kinematografien intagen . i o

8

0

Skådespelet

llär döden kallar.

ä
O
Denna bild med sina fagra scenerier och mästerliga spel skall o
O
0
0

00000000 [EE

säkerligen tilltala hvar och en.
Blografkonstens mäter-verk.

00000000000000000000000000000

Dressyr af jakthundar. 

Utomordentligt fin naturbild. - Något för naturvànner att se.

000000

Q

         

 

eller Genom eld och vatten för sin krlek

Spännande. --- ucces.

Krause som ekvilhrist." f
.

i I-Ieltimmesskådespel.
l dag öfverraskande nyhet. Biografiens största triumf.

Ett hjärta al guld

eller

Den sanna kärleken.

Till tårar rörande lefnadstragedi.

     

  
   

Ljus och hopptull synes
framtiden för den lilla Lise
och hennes käraste Fritz.
Men så kommer slaget som
en blixt från klar himmel.
Fritz, fader dör och Fritz
måste athryta sina studier.
Men den lilla Lise lämnar
genom en list sin sparpen-
ning åt Fritz och återbörja
molnen skingras. Men så
kastas genom ödets onda lek
en fläck på Lises heder och
hänsynslöst förskjuter han
henne, den arma, som offrat
alltför honom. När ändtligen
misstaget förklaras kommer

 

Mången torde ännu minnas det ovanligt kärl-
slosamma dramat Ungdomsynd. försoningen på Sjukbädden
Ett hjärta af guld är ett motstycke till denna Så gripande7 att .ingen kan
bild och ihnfvudrollerna märkas samma skåde- undgå att TÖI-as,l
spelare som i Ungdomsynd hr och fru Wlelh. -f i

Ölvertyga Eder siäliva om att denna gång är något sällsynt rörande som rullas upp
på den hvita duken.

m- Beskritning i biljettluckan a 5 öre. W

Till detta program äga barn icke tillträde.
Tordag nytt program.

 

 

 

 

 

 

 

 

,.

 

 

Kristinehamn, Grundels br.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain