#3285: Excelsior-Biografen

1,17. i
rf

         

EBBlSlOl"

Biografen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlånggatan.

 

 

Stort 2-Timmars-Program.
Fr. o. m. Torsdagen d. 31 Okt. t. o. m. Söndagen :L 3 Nov.

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 ooh 9 e. m.

 

 

Första afdelningen :

OOOOO  Coco 00000 O

O
0
Nytt för dagen! å
0
0
0
2

EN RESA "lll-ll NURDKAP.

Förtjusande stämningsiullil motiv.

I I Q Q Praktfullt kolorerad. Q Q I I
oooooocoooooooooooooooooooooooo

0000000000

Humor! H"umor!
Amerikanskt lustspel.

-åå Närfruntimmer göra uppköE åå-

 

Boiängda situationer! Alla måste kratta!

l ...q-...h
Märklig lilmsnyhet. I

Utterstudier.

 Med oerhörda mödor har det lyckats kinematografien att erhålla

g

en hel del intressanta bilder från utterns lif.
I Ett fotografiskt mästerverk.

ill]

Kalle ooh Storken.

Säsongens hittills genomroligaste bild.

EHHIEQ

Andra afdelningen:

 

...OQOOOQOOOOVOOOQO...OOOOOOOOOOOO0000000000

Sensationsnyhet!
Stort äkta Pariserdrama.

Denna bild har öfverallt väckt ett berättigadt uppseende
och i kontinentens större städer gått för öfverfulla hus.

Heltimmesskådespelel

I Åktenskaps-
bryterskan. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRST A AKTEN.

1. I chefens privatkontor. li. Idas framtidsdrönlmar.
2. Ett för-troligt förhållande mellan den unga 7. En hemlighet.
chefen Ludwigl Griinther ooh hans maskin- R. Jag kan inte längre hålla dig i okunnig-
skrifverska. het om att jag om ett par månader kom-
3. Korrespondens mellan de unga.. mer att skänka dig ett barn.
4. Jag måste träffa dig i afton. 9. Fadern gör sin plikt.
5. Hos Ida. 10. Ludwig vill göra Ido till sin hustru.

ANDRA AKTEN.

11. Modern ger sitt samtycke. 5 år senare. 12. Fru Ludwig Giinther. 13. Ett
stort hus. 14. Dyra. vanor. lö. Fruns älskare. 16. Ludwig beder sin hustru att
inskränka. sitt lyxbegär. 17. Inkomster-na. räcka ej till. 18. Affär-ens ställning. 19.
Personalens hållning. 20. Katastrofen oundviklig. 21. Kontor-schefens hämnd. 22.
Ruinerad. 23. En förtvillad belägenhet. 24. Ida. får af sin forne kamrat, kontors-
ehefen, veta hur ställningen  25. Ett raskt beslut. 26. Det öfverensstämmer ej
med mina vanor att lefva. i detta hus mera. 27. Juvelskrinet. 28. Rymningen. 29.
Hvar är min hustru? 30. Mitt barn. 31. Till arbetet. 32. Ett lif i sus och dus.
33. Champagnen tlödar. 34. Skilsmässoprooessen. 35. Barnet måste sättas isäkerhet.
36. Polisens spaning-ar. 37. Striden om ett barn.

"FREDJE AKTEN.

38. Barnets gömstalle.  Resan utför. 40. Fadern arbetar för sitt barn. 41.
Fliten belönas. 42. Framgangen. 43. På krogen. 44. En fallen kvinna. 45. Fa-
briksohefen. 46. En öfverraskning. 47. Vi få behålla barnet. 48. Början till slu-
tet. 49. Gatslinkan. 50. På väg från fabrikerna. 51. En olycklig. 52. Dödens
stämpel. 53. Hon var mitt barns moder.

Med alla dess intima, tjusande scener förenade till ett

fängslande helt och med dess sorgliga interiörer från

demimondens värld är denna bild af utomordentligt

z : : intresse för en och hvar.

Sann konst! .Utan motstycke!
Trotsar all konkurrens!

.- Beskrifning i biljettluekan a 5 öre. .-
.NONOOOOOOÖO...OOOOOOMOÖQNOOOONOONOO

.OQOOOOOOOOOOOOOOQO...OOO0.00.0000000000...OOOOOOOOOOOOOQOOOOO00."

 

 

 

 

...OOOOOOOOOOOOOOOOOO0006000O..00000000000000000OOOOOQQOOOOOOQOOOO

 

 

F J

 

Ill-

Barn äga i målsmans sällskap tillträde till lzsta afdelningen;
Måndag nytt program.

Kristinehamn, Grundols tr.

 

w

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain