#3283: Excelsior-Biografen

"ffbli i i" .Pil Uf?- 
tiåijxegi Ni.  ö

- säregna i
i " UPenl-ir-

Excelsior-

, grafen.  

lll. G. T. 0:eI stora sal. Hörnet ai Spelrnans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

 

I Stort 2-ÅTimmiars-Program.
h Fr. o. m. Torsdagen d. 17 t. o. m. Söndagen d. 20 Okt. b

 

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 ooh 9,
Söndagar kl. 5, 7 ooh 9 e. m.

99
 i .
 ån resa I llorye. i 

 

 

Härliga natur-scenarier.

-

åw
v W

mwwwfågöégEqAQ-Qm

NYTT! . Obs.! NYTT!

Den mäst Spännande bild som visats.
Anländ direkt från Amerika.

Frenskugga till solsken

 

 

Spännande! I Sensationelt!

 

.- AA-v:-vA-Å-- - nu..

infiltration-kultur. .

Sterenskop. hlomsteralstring.
. . . Kinomatografiilm i färger. Q . .
Rhodo-frökorn äro mycket små. - Unga plantor à 5-6 mån. -

Efter 2 à 3 år blifva plantorna sorterade. - Drifbänkar. --
Desamma efter-1 år. -. BIomstr.-kulturen. - Blomningen.

...O-...0.4

LÖO-00.00..

Världens minsta hundar.

Bilder från en stor internationell hundutställning i Berlin 1910.

"EE Det nya modet. EE-

Skämt.

   

 

Heltimmesskådespel.

UNRET.

Egenartadt heltimmesskådespel af enastående spänning.
Verklig konstiilm, inspelad af framstående sceniska förmågor.

Det är en dyster lefnadssaga om sann kärlek7 om kärlek till ett barn,
hvars död medför sorg och olycka för många, som rullas upp på den hvita
duken. Vid barnets död försjunker den arma modern i den eviga nattens
mörker, ur hvilket hon dock genom ett under uppvaknar. 1Men ack, hur
mycket bättre, om ej undret skett. Hon vaknar blott ur det eviga mörkret
för att finna sin man i en annans armar. Denna gång gripes hon ock af
vansinnet men för att aldrig vakna därur. I en vision ser hon sitt barn,
som kallar henne till sig. Hon följer honom som i en dröm med sakta,
graciösa steg och månens silfversträlar glittrande på hennes ansikte. Med ett
förklaradt anlete kommer hon slutligen fram till den glänsande vattenspegeln,
ett hopp och vågorna slå samman om den arma modern.

M. Beskrifning i biljettluokan à 5 öre. w

   

 

 

 

 

 

Till detta program äga barn icke tillträde.
Måndag nytt program.

 

 

 

 

 

L wheaurmwm Omni-lm" h-

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain