#3282: Excelsior-Biografen

vx   i" -
 UPPSAV
än.. V "

 

iografen.  

 

 

N. G. T. 0:e stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlånggetan.

X

 

 

Stort 2-TimmarsdPrngran
Fr. o. m. Torsdagen d. 3t. o. m. Söndagen d. 6 okt.

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 Ioch 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

 

 

 

Första afdelningen:

Hos Beduinerna.

Vacker och intressant naturbllol.

Denna bild är tagen direkt ute i Afrika bland beduinerna ochP utgör en ytterst
åskådlig bild af dessa stammars växlande lif.

Först visas nomadiska fårherdar, som med sina väldiga hjordar äro ute på spaning
efter friskt bete. Sedan man därefter beundratde uppfinningsrika och djärfva sätt, på
hvilka beduinerna klättra uppför palmträdens stammar, är det fängslande att se skol-
barnen i takt efter lärarens kommandoord utföra rytmiska rörelser.

Vidare får man i ett kvinnoläger betrakta huru det husliga arbetet utföres, det
ytterst primitiva sätt, på hvilket de behandla säden, och huru de med vattenkannan på
hufvudet gå till brunnen för att hämta vatten. De gifta kvinnorna äro beslöjade,
under det de unga flickorna ha ansiktet obetäokt och bära ringar i näsan.

Solen går ned bakom hyddorna, dess strålar genomtränga löfver.ket,be1ysande de
dunkla människokonturerna. Den sjunker sakta och öfvergår därunder i en Violett
färgton. Det är en underbart idyllisk tafla, som upprullas för oss, målande den
orientaliska nattens ljuiliga härlighet.

   

Rubinet som sol

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uayysånyen.
h[Häljarplöpning vid "AreI .

IH Det engelska konungaparet hyllas.

 

Lst  "

Det är karaktäristiskt för det engelsk-a folket, att detta, det friaste folk
i världen, är det folk, som i all sin offentliga handling tydligast lägger i
dagen vördnad och. respekt för konungadömet. .

EE

 

 

liulvarn ställa alltlilll fälla.

Andra afdelningen:

 

Kärlek för stunden

eller

Ett kärleksrus.

Q .-.. Spännande nutidsdrama.

w Beskritning i biljettluokan a 5 öre. w
En
S:

Till detta pragram äga barn icke tillträde.
I Måndag nytt program.

gg...-

Kristinehamn, Grundele tr.

 

 

 

 

Ecelsior-

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain