#3280: Excelsior-Biografen

Biografen.

N. G. T. 0:a stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

 

Stort 2-Timmars-Prugram.

Fr. o. m. Måndagen d. 14 t. o. m. Dnsdagen d. 16 Okt.

Föreställningar: llvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

i   if in.
Egypten.

Natur-bild.

àIln àI
àIL är

I Hennes aigud. az

I" Sann händelse från den store konstnärens lif. "w

Ingen konstnär på talscenen, ej heller på sångscenen, har nått en sådan beröm-
melse som den amerikanska tilmsskådespelaren Mr Costello. Men att berömmelsen
också kan vara förenad med besvärligheter synes af vår bild.

 

 

 

 

 

 

 

l àll
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åBadIif i Swinemundej

obnnlnnnnnnlnnunnnnhuunnnnunnanunnnnnnnlnudo

Vid Heres stränder.

Iiäwek i i åeryen.

fl k

 

 

 

 

 

Heltimmessåeåalespel.

m- Beskrifning i biljettlnekan a 5 öre. W
Biograf-lens största triumf.

Storartad nyhet.

 

Oerhördt nervklttlande drama i 2 akter.

Denna oerhördt spännande bild har öfverallt väckt en osedvanlig sensa-
Genom de kostnader som nedlagts på bilden har också åstadkommits
något, som världen hittills aldrig skådat. Dressyren af lejonen och de in-
spelande skådespelarnas dödsförakt förtjäna verkligen beundran. Hvarje seen,X
hvarje detalj  så mästerligt iscensatt och är så nervkittlande att ett biograf-

II drama aldrig åstadkommit sådan spänning hos åskådaren som detta.
L Den moderna kinematogratien firar med denna bild sin största triumf.

tion.

Aldrig ha så kolossala summor nedlagts på. ett films-
drama som detta, men så har ock åstadkommits något helt
enkelt makalöst.

- Mall HD huse för att Be -ll-l-

WI- Säsongens mest vågade filmsdrama. W
E

 

 

ff

 

 

 

 

 

Till detta program äga barn vicke tillträde.
Torsdag nytt program.

 

Kristinehamn, Grundels tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain