#3279: Excelsior-Biografen

r

fx I I h.. I..
im "älta in J ;

Excelsior-

" Biografen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- & Österlånggatan.

 

 

Stort 2-Timmars-Pregram.
Fr. e. m. Torsdagen d. 21 t. o. m. Söndagen d. 24 Nov.

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 och 9 e. m.

 

 

 

m.

 

VYVYYYVYYVYVVVYVVYVIVYY YY

Eelair-ddurnalen m N :e 13.Um

VECKANS NYHETER

O
LMM-ÅA

 

 

 

QDIIIIIIIIIHDDIIIIDEHQoo oQBEHIIHIIEIIIIIUIIIIDOo

..  f - " r
nr Nar handerna tala. w e

. . oo
Vitagraph-drama. " to

Deras enda barn år dött. Föräldrarne äro nära att sjunka 9
samman af förtviflan. Hvad hjälper dem deras rikedom nu när g
deras lilla ögonsten år borta. " 1  oh

gu Uh gu ut"

obunnnnninnnnnnnnunnunnnnnunnnnnnunnnnnunnnndo

Kassans enär Satheesan..
Genomgående -trefligt skämt.
éämlgfåigåläzlgzlgmlämgzm

L .

W
Expressnyhet g

direkt anländ från New York. i
Aktuell nyhet för dagen. W

    
    
   

Zig

 

m P .leIV bl 
. - PBS! Gil a lar GG.

1. "fVakthafvande officerare hos presidenten.

d - l

r 2. Världspressens representanter. w
3. Ghas d. Hills, Tafts sekreterare, lämnar slivita Husets. Ä
4. Taft vid arbetsbordet. " - 1

w 5. Han undertecknar Arizonas intagande bland staterna. W
6. Den nya statens sekreterare erhåller rätt att inträda i sin funktion.

r 7. Sista porträttet af presidenten med egenhändig namnteckning. w
8. Sista målning af presidenten. q Ä
9. Delegerade från den nya staten.

N 10. General Bult, presidentens adjutant, den vid Titanicolyckan W

så sorgligt omkomne.
m 11. En snabb fotograf passar på att föreviga presidenten med sin fru på en N
promenad. I

w 12. Presentationer i Hvitas Husets parkalle. k

k Denna bild, som vi mot oerhörda kostnader lyckats erhålla, Ä

r är en af de intressantaste som någonsin visats. w

Chat-mantra. tydliga fotos. &

h a

ELEHZSIZSIEEHWAEHVAEWEWEE

g Lekman låter ej la sig
0 Tokroligt s ämt.
0.......0-.00.åIIOÖOI-RO....IÖOQ0.08:-

unnunuuuuuununnu

l-leltimmesskådespelei p

er en kvinnas skullg

--

eller

MlGodsäg-aredotters roman.

pl
pl

ä

FI -
n Ett blad ur kärleken historia.

ä

ä

pl

pl

11

 

PERSONERNA; d
Fahro, godsägare.
von Gellmar, hans granne. H
Edith, Fahros dotter. I
Dr. Felix Stilrmer. p
I kvinnliga hufvudrollen den för sin skönhet beryktade
HENNY PORTEN. H
En kvar som intresserar sigI för den kinematograjiska konsten skall för-
visso finna en njutning i att se detta skådespel, som år ett verkligt master-
stgcke af sann, fnllödig konst. Nåppeligen har hittills åstadkommits nå-
got så sinnesnpprörande, på samma gång så tjnsande som detta konstverk. p
Den storslagna iscensåttningen ock genomgående förstklassiga spelet står l

öfver all kritik. Detta slagnnmmer har också beteeknats som det största
. f. som hittills atgifvits.

.  N- Beskfifning i bnjeinuckan à 5 ere. I
I:I Enlnuuuugnunnn

Barn äga icke tillträde.
Måndag nystt program.

. Kk--

Kristinehamn 1912, Grundels Tryckeri.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain