#3276: Excelsior-Biografen

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai SpelmansV-fåc Österlånggatan.

 

 

I Stort 2-Timmars-Prugram.
Fr. o. m. Måndagen d. 7t. o. m. Onsdagen d. 9 0kt.

 

 

Föreställningar: Hvardagar kl. 7 och 9,
Söndagar kl. 5, 7 oeh 9 e. m.

lKusten vid Maine. så

II I l o
Harhga naturscenerler. m

QGGGGGGGGGGGGGGG

Eli f Skull i rätt till.

Ormkungen Jenkins har en mycket vacker dotter, Gaby, som är eftertraktad af
alla de unga männen på trakten, men Gaby sätter sin näsa högre än så. En dag kom-
mer till platsen ett ressällskap och naturligtvis måste Jenkins först och främst visa sina
fenomomala färdigheter i att fånga ormar för de främmande. Bland sällskapet befinner
sig också en ung ingeniör, Ned Neamann, som förälskar sig i Gaby och hon i honom,
till stor förargelse för Jenkins medhjälpare, Frensch, som är en af Gabys tillbedjare.
Han söker att förstöra partiet, men då detta uppenbart icke går för sig, beslutar han

å
Q
e

att röja rivalen ur vägen. Med stor behändig-het samlar han gift från ormar-(na,1 och häl-P . 1.  

ler det, i ingeniörens glas, men af Jenkins folk har upptäckts den skamliga afsikten
och stöter glaset ur handen på ingeniören, på samma gång han förer det till munnen,
hvarefter den lorottslige Frensch öfverantvardas i rättvisans händer.

Skämt.

Scener från en by i Frankrike.
En intressant folklifsbild.

ocut-.nn:Inn-Im...II-min:mn:Il:lnunrnlrnzmlrlrlrlnu""Im.Magnifying

o Millionärens lynne.

Lustspel.

nunnn
0099 "bo
0
oqbn u n n :Que

ohUli:Ilill"Imanmllllnln:lnlnunnl:minnunnnnnrllnII""miniilllnluåOo

 

 

 

E

 

 

 

 

El

 

 

 

 

Heltimmesskåelespel.
Nordisk konstfllm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OI
l .pyrkopf vänskap. l
Modernt Nutidsdrama ur Militärlifvet.
I HUFVUDPERSONERNA;

 

 

 

Lifvet i en bondby i Frankrike.

von Branner, öfverste vid Gardesulanerna.
Alice, hans dotter.

Udo 
Ralf lthnanter.
Löjtnant Ralis roll utföres af Hr ROB. DlNESEN.

w Beskrifning i biljettluckan a 5 öre. w

  
 
   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till detta program äga barn icke tillträde.-
Torsdag nytt program.

k----é-J

Kristinehamn, Grundels tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain