#3275: Excelsior-Biografen

Ecelsior-

igrafen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

Stort 2-Timmars-Program. I
rr. o. m. Måndag (1.23 r. o. m. onsdag d. 25 sept.

Föreställningar alla dagar, älven Söndagar,A
med början kl. 7 och 9 e. m.

 

 

Hamabrikation på Java.

Intressant och lärorik.

Petter som lejontämjare.

Komiskt skämt från firman Gaumont.

ill]

W Nyhet för dagen! I I
1 en oo

hillillllilliiikil Dlllliiiiiilililliilllill.

Ovanligt intressant.

Storartad natur.

EE

BURE-mil


Pasquali-iilm 1 Pasquali-lilm !

En semestertripp till Köln.

Tuntulinn som springpuike.

Tokroligt skämt i 43 afdelningar.

 

Andra afdelning-en:

mmgmläziärémääféiäzlgmg
Heltimmesskåeleppel.

0 o GLÄNSANDE FILMNYHET! o o

Italiensk konsttilm och mästerstyeke

framställdt i 2 afdelningar och 40 tablåer.
Inspeladt af framstående italienska artister.

OSKULD ocu KONST

eller

Mästerverket.

1

 

ZSZSZEEEZSZNZHÅ!

i mäamwsrzsmarzmlzsnzwrz

 

 

, 1. 1 det fattiga hemmet.

2. Stackars barn!
. Brutal behandling.
. Den lilla blomsterfliehan.
. Köp en ros!
. Målaren vid sitt arbete.
7. Jag måste shajfa mig en
modell.
8. Pd gatan.
9. Fattigdomens oh.
10. Obserrerad.
11. Hon är den ratta.
12. Jag vill taga hand om henne.
13. Hos fdstmön.
14. Dagen därpå.

Oathrkbo

 

1 15. Blomsterfltehan står modell.

16 Arbetet mot sin afslatning.

17. Förälshad.

18. Kdrlehsdrömnzar.

19. Mästerverket.

20. Kdrleksfärklaringen.

21. Stackars lilla blomster-flicka

22. På tafvelutstilllningen.

23. Grand Saocàs!

24.. Förgäfves väntan på den
- älskade.

25. Kärlekslyeka.

26. Biljetten.

27. Brus-ina strängar.

28. Ater i det gamla hjnlspdret.

 

2.9. Hon han ej åter finna sig
i de gamla förhållandena.

30. Hon drömmer.

31. Till verkligheten.

32. Bröllopet.

33. En oväntad gäst.

34. Det är henne jag har att
iaeka för min framgång.

35. En sekund af stillhet.

36. Hon måste gå

37. och lämna plats ål man--
nan.

38. Hennes kärlek var obesvarad

39. Elt brustet hjärta.

40. Hvarthdn?

-imwsrzeaslwmlzälzn

EL

 

 

Barn äga tillträde till I:sta afdelningen.

Torsdag nytt program.

 

 

Kristinehamn, Grundels tr.

 

 

k 4

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain