#3274: Excelsior-Biografen

iografen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet at Spelmans- 8: Österlànggatan.

 

 

 

Start 2-Timmars-Pragram.

 

Fr. o. m. Torsdagen d. 5 t. o. m. Söndagen d. 8 Sept.

Föreställningar alla dagar kl. 7-9 8: 9-11 em,

En resa i Böhmen.

aning Mt tjuvar.

.g .äs

s.- Heltimmesskådespel.

Världsattraktion! Världsatfraktian!
. O I.

eor e f
 llllllllllll 
 Forts. ai "Den flygande cirkus". 

s

     

få

åååöa-

w

(av
Vä,

ns
W;

i

Q

W,ijörntämjarena är i likhet med rDen flygande cirkus) författad
och iscensatt samt fotograferad af Alfr. Lind, ett namn som på senare
tider gjort sig allt mer och mer gällande i filmsvärlden. Herr Linds
mångsidighet sträcker sig så långt, att han äfven i denna bild innehar
hufvudrollen.

sBjörntämjarena förer oss ännu mera i intim beröring med artist-
världen än ))De11 flygande cirkuss, skildrande i bjärta färger lifvet bak-
om kulisserna med dess intriger, hat, glädje och sorger. Alla måste
utan tvifvel fängslas af de liffulla taflor som upprullas genom denna
bild samt erkänna att det är en värdig fortsättning på den bild, som
utan tvifvel gjort den största succesen hittills såväl i Sverige som
annorstädes. o

HUFVUDPERSONERNA:

Fru Lilli Magnussen, f. Bech,
Herr Peter Fjelstrup,

sans

Herr Richard Jensen,
Herr Alfred Lind.

sans
eeeeeee

i " m- Beskrifning i sine-macken a 5 öre. W
WGGGGGGGGGGGGGGG-F
Ett besök på det världsberömda

Szt Michaelsberget.

m Vi föras upp genom de mest hänförande trakter, som finnas pä jorden o
och bese den praktfulla kuststräckan, som sträcker sig utmed bergets fot.
Vi vända vatten och vågor ryggen och begifva oss upp i tornet. En
oerhördt hög trappa förer oss upp till toppen, hvarifrån vi ha den mest hän-
- förande utsikt öfver nejden.
Q Därnest lockas vi till museet, där en massa sevärdheter möter oss. o
Härpå besöka vi kapellet Szt Aubert, hvilket andas frid och lugn. Vi bestiga
m nu tåget och snart är värt besök ett minne blott. m
i" år

Hennes första bullar.

Unga frun bakar bullar, mannen blir sjuk, alla som smaka bli sjuka, och sist
blir lilla frun själf sjuk efter att som rättvist straff ha ätit en bulla.

 

Bal-n äga ej tillträde. h
Måndag nytt pragram.

 

 

 

 

Kristinehamn, Grundels tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain