#3272: Excelsior-Biografen

grafen.

N. G. T. 0:s stora sal. Hörnet ai Spelmans- & Österlànggatan.

 

 

Stort 2-Timmars-Pregram.
Fr. e. m. Torsdag d. 26 t. e. m. Söndag d. 129. Sept.

 

 

Föreställningar alla dagar, äfven Söndagar,
med början kl. 7 och 9 e. m.

 

live-606666-  IF
Nyttl - Nytt!

o .. Q
e I grantradens skugga.

 

 

m Drama från vilda västern.
ut

.Sjöolycka vid Blockhusudclen..

Kollission mellan Nya Uppsala och Alexandra.

i: :ba-h: I

vid Sluryåaek.

Vacker natur-bild fotograferad i färger.
OOOOQOQOOOIOOOIOOOOO

Nästan en hjälte. I

Lustspel.

 

Andra afdelningen:

EE.

MW Heltimmesskåelespel. " I

Under Cirkuskupolen.
Dödssprånget.

OBS! Ej att förväxla med under samma namn förut visad. I

CIRKUSBILDER hafva alltid haft en stor dragningskraft på publiken.
Orsaken därtill kan man lätt förstå. Det ligger en viss hemlighetsfullhet
i cirkusartisternas lif och sensationella moment saknas ju aldrig.
Därför hafva också åtskilliga författare valt cirkusmotiv för sina roman-
tiserade drainer och specielt biografdramatikens författare hafva åstad-
kommit mycket intressanta dramer inom detta område. Det bästa och
på samma gång mest storartadt uppsatta af dessa dramer hafva vi nu

 

 

 

 

f:
I

 

I
IK

as

XI
IK

 

 

  

 

lyckats anskaffa. ,. N I
Uppbyggandet af den cirkus, som förekommer i dramat, utstyrsel och ) K
dekorationer hafva slukat ett par hundra tusen kronor7 men så är också
dramat det mest storartade som ännu visats på någon biograf iEuropa. 
PERSONERNA: xt

Grefve Willy von Rosenörn. ,K

Direktör Winge.
M:lle Doré, Skolryttarinna. -
Miss Evelyn, Dansös.

xxHHHExE-EEIEWX

 

I
iK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde till I:sta afdelningen.
Måndag nytt program.

 

 

 

 

 

Kristinehamn7 Grundele tr.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain